Activiteiten

Activiteiten

Jaarthema 2022-2023 "Aan tafel"


Dit is het jaarthema voor het komende seizoen. De kerkenraad kiest er ook dit jaar voor om aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. Het is een uitdagend thema. Op veel plekken kan dit thema een leidraad zijn. 

Aan tafel! Een jaar lang gaan we aan de slag met het begrip maaltijd. Dat begint spiritueel en eindigt heel concreet: van bezinning op het heilig avondmaal tot het organiseren van een maaltijd en je inzetten voor de voedselbank. Het sleutelwoord is genade. Denk aan het heilige avondmaal waarbij je brood en wijn ontvangt als symboon van genade van God en je de beker doorgeeft. Denk aan de ontmoeting met een ander. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, en heel bijbels. 

Rondom de kerkdiensten

Een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn vormen de zondagse kerkdiensten. Even op adem komen, samen zingen en de adem laten stromen. De wekelijkse kerkdiensten om 10.00 uur vormen het hart van onze gemeente. Er is voor de kinderen in de basisschoolleeftijd KinderKerk. Voor de kinderen op het voortgezet onderwijs is er JeugdKerk. We laten ons inspireren door samen te zingen, te bidden, te luisteren naar de overdenking en via de collectes. In de kerkdiensten gaat onze predikant, een gastpredikant of af en toe een leek voor. Regelmatig zijn er ook cantatediensten.

Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten met koffie, thee en limonade. 

De locatie van de kerkdienst is de Grote Kerk in Blokzijl met uitzondering van de tweede zondag van de maand. Dan is er dienst in de Wielewaal in Scheerwolde. Controleer altijd de agenda voor de locatie.

De actuele informatie over de dienst tref je aan in de agenda. De kerkdienst is live te volgen of terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Vervoer kerkdienst

Wil je de kerkdienst graag bijwonen maar je kunt niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen omdat je bijvoorbeeld slecht ter been bent of zonder vervoer zit? Dan kun je een beroep doen op ons. Je wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 

Neem contact op met:
Johan van Dalen, T. 06 51 84 67 77
Erik Ploer, T. 06 30 31 04 74

Agenda kerkdiensten

Activiteiten ter bezinning seizoen 2021/2022

Het aanbod van activiteiten staat in het teken van het jaarthema. Voor alle activiteiten wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot covid-19. Het aanbod is gevarieerd, biedt verschillende varianten van gesprekskringen tot activiteiten voor de jeugd en......is er voor iedereen. 

Activiteiten ter bezinning

Agenda

Via de agenda zijn naast de activiteiten ook overige bijeenkomsten zoals vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad terug te vinden.

terug