Vanuit de Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad
Gisteravond was er weer een vergadering met de kerkenraad. We starten dit jaar weer positief op na een jaar van weinig vergaderen en alles op afstand met elkaar af te stemmen. We zijn de avond gestart met koffie, thee en een traktatie van Truus van Oversteeg. Voor Truus de laatste vergadering als wijkouderling. Zondag 26 september nemen we in de dienst afscheid van haar. In de volgende Zondagsbrief meer hierover en over de wisseling van ambtsdragers. Pieter heeft de vergadering geopend en we hebben vervolgens gezamenlijk het Onze Vader gedaan. Best bijzonder om met deze club mensen stil te staan bij het Onze Vader. Het nieuwe jaarthema is ‘Van U is de toekomst’. Om dit jaarthema goed te laten landen had Jelle e.e.a. voorbereid zodat we met elkaar in gesprek konden gaan. Het is een heel ander thema dan andere jaren en we vinden dat we er wat extra moeite voor moeten doen om het ons eigen te maken. Maar het is zeker interessant, uitdagend en boeiend. Ik verklap niet meer, want we gaan tijdens de Startzondag met elkaar aan de slag met dit thema. We vonden het heel waardevol om met elkaar in gesprek te gaan.

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we gekeken naar een presentatie van Marja Dragt en Patrisja Mintjes over Kliederkerk. Een andere vorm van dienst met kleine kinderen. Als je er niet bij bent geweest, is het best lastig om je er een voorstelling van te maken. De kliederkerk is als zeer positief ervaren. Iedereen ervaart het positief dat hier ruimte aan gegeven wordt. “Kunnen we als volwassen ook niet een keer kliederkerk doen?” Marja en Patrisja gaven aan dat de opzet van de komende Startzondag eigenlijk ook een soort kliederkerk is.

Als kerkenraad gaan we het komende jaar verder met themavergaderingen. We willen telkens met een vergadering een groter thema bespreken zodat we dit later in de praktijk handen en voeten kunnen gaan geven. Door te doen en daadwerkelijk uit te dragen wat we zo belangrijk vinden, laten we zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we als gemeente kunnen betekenen voor elkaar en voor de buitenwereld. Tijdens de nazit kon iedereen op een briefje thema’s inleveren voor het komende jaar. Van alle thema’s gaan we dan een jaaragenda opstellen.
OPROEP: lees je dit en denk je de kerkenraad zou het eens moeten hebben over ……..want dat vind ik zo belangrijk? Geef het aan mij door. Heel graag zelfs. DOEN!
De avond was snel voorbij en de wat andere vorm van vergaderen met wat meer dynamiek en gesprek is erg goed bevallen. Dit gaan we vasthouden.

Op 6 oktober krijgen we bezoek van classispredikant Klaas van der Kamp uit Kampen. Dit is een vierjaarlijks bezoek. Er is een gesprek met de predikant en vervolgens met de kerkenraad. In het verleden was er een visitatie maar de Protestantse Kerk Nederland is overgestapt op een andere werkwijze met iets andere inhoud. Tijdens het vierjaarlijks bezoek is er ruimte voor vragen en gesprek. Voor de zomervakantie hadden we al een vraag uitgezet en we hopen met hem in gesprek te gaan over het volgende. Hoe houden we onze kerk bestuurbaar. Zijn er andere vormen mogelijk? We merken dat het steeds moeilijker wordt om mensen aan het ambt te verbinden voor een aanzienlijke periode. We hebben hiervoor alle begrip. Er zijn heel veel mensen die graag wat willen doen maar op een andere manier zich willen binden of inzetten. Het lijkt te knellen hoe we het nu doen. Het kan misschien wel anders. Maar hoe dan? We hopen dat onze classispredikant ons wijsheid kan brengen.
Volgende week verschijnt Onderweg. In Onderweg volgt meer uitleg hoe we omgaan met communicatie. In dit nummer ook speciaal aandacht voor alle activiteiten van het komende jaar. Ook via deze Zondagsbrief komt hier nog aandacht voor.
Karin Rozendal, scriba (pgb4@xs4all.nl, 0623327236)
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
lees meer ┬╗