Woensdag 10 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (Biddag)
Organist: Dhr. J. Floor

Met ds J.Vonk, Emmelyn Snippe, ouderling en Theo Schuurman, diaken.

Woensdag 10 maart zijn de collectes voor de diaconie, Werelddiaconaat Ghana, de eigen kerk en het fonds communicatiemiddelen.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de diaconie, zending Libanon of Werelddiaconaat Ghana
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor beamer en kerkdienst gemist of fonds communicatiemiddelen
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug