Gedenksteen

Gedenksteen
Gedenksteen
De grijze steen onder het scheepsmodel is een gedenksteen ter nagedachtenis aan ds. Taco Kuiper, een doopsgezinde predikant. Deze predikant heeft een bescheiden begin gemaakt met de sociale voorzieningen door een plaatselijk ziekenfonds op te richten. De contributie hiervoor bedroeg 2,5 cent per week. Als iemand uit dit fonds een uitkering kreeg, was dat 40 cent per week. Bij overlijden van een familielid, kreeg de familie ook nog geld voor een grafkist. In Blokzijl waren circa 45 mensen lid van dit ziekenfonds.
 
terug