Kerkenraad Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente. Zij is verantwoordelijk, in samenwerking met de commissies en werkgroepen voor het beleid binnen de gemeente en stimuleert de uitvoering daarvan. Naast de voorzitter, scriba en predikant bestaat de kerkenraad uit ambtsdragers van ouderlingen, diaken en kerkrentmeesters.

De kerkenraad vergadert maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In de kerkenraad zijn vertegenwoordigd de diaconie, kerkrentmeesters, jeugd, pastoraat, communicatie en liturgie. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit de predikant, voorzitter, scriba, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie en jeugdouderling. 

Wie zijn lid van de kerkenraad?

 • Marina Bakker, diaken
 • Janny Hummel, diaken
 • Tineke Ploer, diaken
 • Nienke Prins, diaken
 • Theo Schuurman, diaken en voorzitter diaconie
 • vacature, diaken
 • Marja Dragt, jeugdouderling
 • Annie de Lange, jeugdouderling
 • Patrisja Mintjes, jeugdouderling
 • Johan van Dalen, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter kerkrentmeesters
 • Hendrik Timmerman, ouderling-kerkrentmeester
 • Karin Rozendal, scriba
 • Pieter Lok, oudering-voorzitter
 • Janny Flobbe, wijkouderling
 • Joost en Geja ter Meer, wijkouderlingen
 • Erik Ploer, wijkouderling
 • Emmelyn snippe, wijkouderling
 • ds. Jelle Vonk, predikant

Klik hier voor de contactgegevens.

terug