Wij zijn een open huis Wij zijn een open huis
We zijn een open huis; ruim en gastvrij met een open oecumenische houding en met inzet voor de gehele samenleving. Gelijke ruimte en aandacht voor iedereen die God zoekt, in het besef dat, omgekeerd, God iedereen zoekt. We treden elkaar tegemoet ongeacht ras, geslacht, geaardheid, leeftijd en mate van ‘kerkelijke betrokkenheid’.

Onze visie

Predikant

Kerkenraad

Commissies

Geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, overlijden

Privacyverklaring

terug