Uurwerk Uurwerk
Het uurwerk van de klok boven de ingang van de toren was vroeger door lange stangen verbonden met het uurwerk van de toren. Nu is het een zelfstandig uurwerk. De klok heeft maar één wijzer. Deze klok wijst alleen de hele uren aan. Vroeger had de klok dezelfde kleur als de banken, maar bij de laatste restauratie bleek hieronder deze prachtige beschildering te zitten met bovenaan engelen met bazuinen en onderaan leliemotieven.

Boven de deur naar de toren zien we op het bord een handschrift van meester Adriaan Stellingwerf uit 1686. Deze meneer was indertijd onderwijzer, maar hij was ook voorzanger in de kerk. Hij heeft een aardrijkskundig boekje geschreven, waarvan in 1740 al de 15e druk verscheen. Waarschijnlijk heeft hij al zijn kennis vergaard in de periode dat hij als zeeman over de wereld heeft gezworven.
terug