Schip

Schip
Schip
Het Groot Schippersgilde was de schenker van het houten schip. Eerst hing hier een zilveren scheepje, maar dat is waarschijnlijk in 1672 als oorlogstrofee meegenomen door de Munsterse troepen. Het Groot Schippersgilde heeft daarom in 1677 dit schip geschonken.
terug