zondag 24 april 2022 om 10:00

JeugdKerk | Consistorie Grote Kerk
Voorganger(s): Commissie Jeugddienst

Afsluiting van het jaarthema 'Van U is de toekomst' en voorbereiding van de jeugddienst op 22 mei a.s.

Met medewerking van Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Theo Schuurman, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Gerda Keijzer
Deze zondag start ook de JeugdKerk in de consistorie.
Orde van de dienst
We luisteren naar lied 210
Lied 210: God van hemel, zee en aarde - Henk Kraaijeveld | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube
Welkom door de ouderling van dienst
Lied: 642, 1, 2, 4 en 8
Openingswoorden
Gebed
Een woord om mee te leven
Glorialied: 303
Lezing: Johannes 20: 19-31
Lied voor de kinderen
Thomas, Thomas geloof je 't niet, Liedjes rond de Bijbel - YouTube
Uitleg en verkondiging
Lied: 418 ‘God, schenk ons de kracht, 1, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: ‘Vrede zij u’
Zegen
Orgelspel

Collecte diaconie 24 april 2022: Stichting Present Steenwijkerland
Bij de meesten van u is Stichting Present Steenwijkerland misschien al wel wat bekend. Verschillende gemeenteleden en mensen uit Blokzijl hebben al eens een keer meegeholpen bij bijv. een verhuizing, huis of tuin opknappen, spelletjes doen bij eenzame mensen enz. Stichting Present Steenwijkerland vormt een brug tussen mensen. Aan de ene kant van die brug staat de medemens die hulp of  ondersteuning nodig heeft. Aan de andere kant van die brug staat de medemens die graag hulp of ondersteuning wil (én kan) geven. Verschillende groepen mensen zetten zich één dag of dagdeel in om vrijwillig andere mensen te helpen.
Present krijgt alle hulpvragen binnen via professionele hulpverleners. Daardoor weet Present en weten de groepen dat hulp/ondersteuning écht nodig is.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Stichting Present
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


 

terug