zondag 1 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk | Doopdienst
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Johan van Dalen, Marina Bakker (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Met medewerking van Johan van Dalen, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Jelle Vonk

Deze zondag zijn er twee dopelingen. Gonja en Jan van der Linde-Witteveen laten hun zoon Stef dopen. Stef is het broertje van Femke en Sofie.
Elma en Ronald Doosje-Roskam laten hun zoon Bhodi dopen. Ook grote zus Jaylinn en broer Quinten zullen erbij zijn.
Te midden van de gemeente verwelkomen we Stef en Bhodi.  

 

Orde van dienst zondag 01 mei 2022; Bediening van de Heilige Doop.

Binnenkomst.
Wij zingen: lied 280; 1, 2, 3 en 5
Bemoediging en groet.
Wij zingen de psalm van de zondag: psalm 146; 1 en 3
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Gebed om ontferming
Wij zingen lied 304; 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD
Zondagsgebed
Schriftlezing Jesaja 61; 1 - 3
Wij zingen lied 326; 1, 2 en 3
Schriftlezing Johannes 21; 1 - 14
Wij zingen lied 326; 4, 5 en 6
Overdenking
Wij zingen lied 642; 1, 2, 3 en 7
Kinderen komen terug.
DIENST VAN DE DOOP
Inleiding
Doopgebed
Vragen aan ouders
Bediening van de doop

Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):
Belooft u dit kind in liefde te ontvangen in uw midden,
hen te dragen in uw gebeden?
Wilt u hen helpen groeien in geloof en Christus na te volgen?
Antwoord: Ja dat beloven wij.


Gebeden:          Dank- en voorbeden
                        Stil gebed
                        Onze Vader
Inzameling der gaven.
Slotlied lied 704; 1 en 3
Zegen.

​​​​​​Zondag 1 mei is de eerste collecte bestemd voor de Diaconie: Stichting Project Voice , de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en de beamer en kerkdienst gemist.

DE STICHTING PROJECT VOICE
Het Bestuur van de Stichting Project Voice is de Protestantse gemeente te Blokzijl veel dank verschuldigd voor alle steun die ze al weer heel wat jaren heeft gegeven voor het werk van de stichting. Elk jaar tenminste twee collectes en vorig jaar ontving de Stichting een geweldig bedrag van de Zendingscommissie. Hoe dankbaar zijn we er als bestuur voor.
De vrouwen en kinderen van Project Voice in Uganda die in armoede leven hebben we al veel kunnen aanreiken waardoor hun levensstandaard is verbeterd. Maar dan is er corona en is alles even duur. Het voer voor de kippen en de varkens is haast niet te betalen. Het leven is zwaar, maar de vrouwen doen er alles aan om de bestaande projecten zo goed mogelijk te verzorgen. Als Bestuur van de Stichting in Nederland blijven we ons inzetten om het leven van de vrouwen en kinderen leefbaar te maken en te houden. Elk steuntje in de rug kunnen ze steeds goed gebruiken. De voorzitter van Project Voice Nederland gaat binnenkort weer naar Uganda voor het persoonlijke contact en voor overleg inzake de projecten. Voor haar reis- en verblijfkosten ontvangt zij een subsidie van de burgergelijke gemeente.

Uit de opbrengst van de projecten krijgen de vrouwen maandelijks een bedrag. 150 vrouwen hebben de wens te kennen gegeven graag zelf ook wat extra te willen verdienen voor hun gezin. Als een “startkapitaaltje”” vragen ze om een bedrag tussen de 400,000 en 500,000 Ugandese shilling. Gemiddeld zal dat neerkomen op € 120,00 per persoon. In totaal op € 18.000,00. De vrouwen willen op de lokale markten voedsel, groenten, melk en brood verkopen, water en frisdrank, bezems, manden, vloeibare zeep, mais en bananen roosteren enz. enz. Maar ook, schoonmaakklussen, wassen en strijken, babysit, haarvlechten.

Als bestuur van de Stichting Project Voice in Nederland willen we er alles aan doen om de 150 vrouwen in hun wens tegemoet te komen. Ze hebben dan meer verdiensten en vooral ook een bezigheid.
Opnieuw doen we een beroep op de leden van de Protestantse gemeente te Blokzijl ons de helpende hand te bieden om de wens van de vrouwen in vervulling te doen gaan.

Namens het bestuur van de Stichting Project Voice

Bert Boon

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Project Voice
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Beamer en kerkdienst gemist
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug