zondag 17 april 2022 om 10:00

Kerkdienst | Paaszondag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Hendrik Timmerman, Nienke Prins (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Voor de dienst zingen wij twee liederen: * Lied 637, 1, 2, 3 en 4 * en Lied 630, 1 en 2 . Binnenkomst kerkenraad. * Wij zingen lied 221, 1 en 2 * Bemoediging en groet v. De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Jaap: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. v. Uw trouw duurt eeuwig, Heer. Jaap: Laat uw wereld niet in de steek! v. Ik wens je toe dat God, onze Vader, en onze Heer Jezus Christus goed voor je zal zijn, van je houden en je vrede geven. Allen: Amen. * Wij zingen lied 1005, 1, 2 en 5 * Project KinderKerk aansluitend het projectlied). * Gebed om ontferming * Wij zingen de psalm van de zondag: psalm 139, 1 en 8 DIENST VAN HET WOORD v. De Heer zal bij u zijn a. DE HEER ZAL U BEWAREN * Zondagsgebed Schriftlezing Jesaja, 55, 6 - 9 en 12 - 13 * Wij zingen lied 650, (in wisselzang 1a 2v 3m 4a 5v 6m en 7a). Schriftlezing Johannes 20, 1 – 10 * Wij zingen lied 635, 1, 4 en 7 Schriftlezing Johannes 20, 11 - 20 * Wij zingen lied 624, 1 en 2 * Overdenking * Muzikaal intermezzo Hessel en Corry. * Gedicht * Wij zingen lied 608, 1 en 3. Gebeden: Dank- en voorbeden stil gebed Onze Vader. * Inzameling der gaven (tijdens de inzameling kijken we naar Look at the World https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78 Kinderen komen terug uit de Kinderkerk. Uitleg Paasgroet. * Wij zingen: lied 634, 1 en 2 Zegen met gezongen “Amen” * Corry en Hessel spelen. Daarna luisteren en kijken naar: Because He Lives (Amen) | West Coast Choir https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY

Omdat er geen PDF beschikbaar is, is de tekst achterelkaar geplaatst. 

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak training, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met uw bijdrage steunt u wereld diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.
 

terug