zaterdag 16 april 2022 om 21:00

Kerkdienst | Stille Zaterdag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Marja Dragt, Tineke Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Met medewerking van Marja Dragt, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Jelle Vonk * Wij zingen lied 591, 1, 2 en 5 Samenspraak kind- voorganger: Lezing Genesis 1: 1 – 5; zingen lied 162, 1, 3 en 6 Lezing Genesis 8 1-12 ; zingen lied 350, 1, 2, 4 Lezing Exodus 14, 21 - 23; 26 - 27; Korte overdenking. * Wij zingen lied 605, 2 en 5; Lezing Jona 1, 1 - 6; 8 - 12; zingen psalm 69, 1 Lezing Jesaja 55, 1, 6 - 7; 12 - 13; Korte Overdenking * Orgelspel LOF VAN HET LICHT De nieuwe Paaskaars wordt binnen gedragen. Het licht wordt verspreid in de kerk. * Wij zingen lied 598; daarna zingen wij lied 601, 1 en 3 Tijdens het zingen worden stola en antependium wit van kleur. DE GEDACHTENIS VAN ONZE DOOP Samenspraak kind - voorganger: Wij vormen een kring rond het doopvont. Het water wordt in het doopvont gegoten. Lied als geloofsbelijdenis: Lied 344, 1, 2 en 3 Gebed. Lezing Mattheus 28: 1-6a * Wij zingen lied 624, 1 en 2 * Zegen.

Omdat er alleen een PDF beschikbaar was, is de tekst achterelkaar geplaatst. 

terug