vrijdag 15 april 2022 om 19:30

Kerkdienst | Goede Vrijdag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Karin Rozendal, Janny Hummel (diaken)
Organist: Corry van den Berg

In deze dienst volgen we het passieverhaal naar het evangelie van Matteus afgewisseld met samenzang. Wij zingen lied 558 (in wisselzang, 1a 3v, 4m, 5a, 8v, 9m en 10a. Matteus 26, 36 - 40; zingen lied 899, 1; Matteus 26, 41 - 68; zingen lied 577, 2 Matteüs 26 : 69 - 75; zingen lied 561, 1, 2, 4 en 5; Mattheüs 27 : 1 - 14 zingen lied 904, 1 en 3; Mattheüs 27 : 15 - 23; zingen O lam dat lijdt. 1) O lam dat lijdt en duldt en draagt - de straf die ons de vrede brengt tot bloedens toe gestriemd, geplaagd - geen rechter die U vrijspraak schenkt. 3) De hele wereld klaagt U aan - Gij zwijgt - Gij spreekt geen wederwoord geboeid wilt Gij naast mensen staan - die schuldig zijn aan broedermoord. 4) ‘Verdwijnen moet die zachte stem - laat vrij die man die bloed vergiet maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! - Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ Mattheüs 27 : 24 - 30; zingen lied 576b, 1 en 2; Mattheüs 27 : 31 - 50; Moment van stilte * Wij zingen lied 590, 1, 2, 3 en 4 * Goede Vrijdaggebeden. * Het beklag Gods. * Lezing Mattheus 27, 57 - 60 * We verlaten in stilte de kerk

de tekst is achterelkaar geplaatst omdat er alleen een PDF beschikbaar was. 

terug