zondag 10 april 2022 om 10:00

Kerkdienst | Palmpasen | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Pieter Lok, Nienke Prins (diaken)
Organist: Jaco Floor

Met medewerking van Pieter Lok, ouderling van dienst, Nienke Prins, diaken, Jaco Floor, organist, en ds. Jelle Vonk
DIENST VAN VOORBEREIDING
Aanvangslied: Lied 8b Zie de zon, zie de maan: 1 – 4.

Voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,
                        die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kind:                Dat betekent: daarom zijn we bij elkaar.
Omdat we niet alleen willen zijn, maar samen.
En omdat God ons helpt als dat nodig is.
Dat doet Hij al vanaf de dag dat Hij de hemel en de aarde maakte.
Dan doen we elkaar de groeten van God:

Voorganger:    Genade zij U en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen.

Wij zingen lied (psalm van de zondag) 24: 1, 3 en 4
Project KinderKerk
Zingen Projectlied
Kinderen KinderKerk worden naar voren geroepen en de kaars wordt aangestoken.
De kinderen gaan naar de consistorie.

* Gebed om ontferming.
* Wij zingen lied 538: 1, 3 en 4
DIENST VAN HET WOORD

*           v. De Heer zal bij u zijn.
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN
* Zondagsgebed.
* Lezing Genesis 22, 1 - 18
Wij zingen lied 912, 1, 2 en 5
* Lezing Johannes 12, 12 – 19
Wij zingen lied 550: 1, 2 en 3  
* Overdenking

Luisterlied SAMEN STAAN WE STERK | Stef Bos | Concert van hoop
https://www.youtube.com/watch?v=VsfrVzyNUK8

Gebeden:          Dank- en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Inzameling der gaven

Palmpaasstokoptocht
Tijdens de optocht luisteren we naar: Hé, kom mee!
https://www.youtube.com/watch?v=FoNFpYcHECs
Slotlied 552: 1, 2 en 3.
Zegen 
* Luisterlied na de dienst: Trinity Ik wens jou
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU

De collecteopbrengst gaat naar de Voedselbank Steenwijkerland. Op dit moment maken er ongeveer 120 adressen gebruik van. De opbrengst willen ze graag gebruiken voor  de aankoop van extra groente en fruit. U kunt ook producten meenemen, dan kunt u dit in de Paasbus van het Mauritshuis leggen. De bus staat zondag op het pleintje voor de kerk, en de hele week tot vrijdag 15 april bij het Prins Mauritshuis. Op dit moment heeft de Voedselbank  vooral behoefte aan  macaroni en rijst, pastasaus, zoet broodbeleg, zonnebloemolie en houdbare melk.
 

 

terug