zondag 3 april 2022 om 10:00

Kerkdienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Geja/Joost ter Meer, Tineke Ploer (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Met medewerking van Geja/Joost ter Meer, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Jelle Vonk.
* Wij zingen lied 146c, 1 en 3
v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EEN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.
v. Genade zij U en vrede, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
a. AMEN
* Wij zingen psalm 43, 1, 3 en 4
* Gebed om ontferming
* Bijdrage KinderKerk: project Pasen
* Wij zingen het projectlied
DIENST VAN HET WOORD
v. De Heer zal bij u zijn
a.. DE HEER ZAL UW BEWAREN
* Zondagsgebed
Lezing Spreuken 1, 20 - 33
* Zingen lied 849, 1, 2 en 3
Lezing Johannes 15, 18 - 27
* Wij zingen lied 561, 1, 2 en 3
* Overdenking
* Wij zingen lied 871, 1, 2, 3 en 4
* Gebeden:       Dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
* Inzameling der gaven
* Wij zingen lied 793, 1 en 2
* Zegen.
Zondag 3 april is de eerste collecte bestemd voor de Diaconie: Moldavië, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het onderhoudsfonds Grote Kerk.

Diaconiecollecte zo. 3 april: hulp aan Moldavië 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen.  De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Moldavië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Onderhoudsfonds Grote Kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

Aankondiging: Collecte en inzameling voor de voedselbank
Op zondag 10 april  en Witte Donderdag 14 april, tijdens het avondmaal, wordt er gecollecteerd voor de voedselbank, Steenwijkerland. We doen deze actie samen met Prins Mauritshuis. U kunt zondag 10 april ook houdbare producten meenemen en deze in de paasbus van Prins Mauritshuis leggen. De hele week staat de bus bij Alko op het terrein en zondag zal hij op het pleintje voor de kerk staan.
 

terug