zondag 15 oktober 2023 om 10:00

KliederKerk | Grote Kerk
Voorganger(s): Commissie Kliederkerk en Liesbeth Winters (pastor)
Ouderling(en): Marja Dragt, Hans Kloek (diaken)
Organist: Anne Kroeze

Kliederkerkviering | 15 oktober 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur | Grote Kerk Blokzijl

Kom ook naar de KliederKerk; een gezinsdienst voor jong en ouder!

Aan de dienst werken mee Marja Dragt, ouderling van dienst en lector, Hans Kloek, diaken, Anne Kroeze, muziek, en Liesbeth Winters (pastor).

Vanaf 9.30 uur staat de koffie, thee en ranja klaar. Deze dienst is een gezinsviering voor iedereen binnen en buiten onze gemeente. Iedereen is van harte welkom!
Tijdens de dienst is de vorm wat informeler en ook wat actiever. Je kunt het meer vergelijken met de startzondag. De kinderen staan centraal in deze viering en de gemeenteleden staan er omheen. We gaan samen vieren, samen ontdekken, samen ontmoeten.
We zitten deze dienst aan tafels en stoelen in de opstelling van een kring. De kinderen en de voorganger staan in het midden.
We starten na de koffie met een welkomstwoord, gebed en een lied. Daarna volgt het verhaal van 1 Korinthië 12. Vandaag gaat het over je lichaam. Het bestaat uit heel veel delen zoals je handen, voeten, neus en hart. Jezus zegt dat al die delen werken als één geheel. Het één kan niet zonder het ander. Zo is het ook in de kerk. We werken samen als één lichaam en daarbij is iedereen nodig!
Vervolgens gaan we aan de slag met de verwerking van het verhaal in een meer actieve vorm door bijvoorbeeld te knutselen of een spel te spelen, een verdiepingsvraag te beantwoorden of met elkaar in gesprek gaan. Voor elke leeftijd is er een passende activiteit en hoe leuk is het om elkaar te helpen en dingen samen te doen? We sluiten af met een slotlied, de zegen en een kleine maaltijd. De dienst zal ongeveer een uur duren, met iets uitloop voor de kleine maaltijd.
Alvast voor thuis een puzzel bij de zondagsbrief om te werken aan het thema: Iedereen belangrijk! (zie bijlage bij de mail)
Liturgie KliederKerk 15 oktober:

Thema: Iedereen belangrijk!
Welkom
Zingen: Ga je mee, zeg niet nee
Aansteken van de kaars
Gebed
Samen vieren
Uitleg thema: Iedereen is belangrijk
Zingen: Hoofd, schouders, knie en teen
Doen: samenwerkingsactiviteit
Verhaal: Liesbeth (kinderpastor) vertelt een vrij verhaal waarin 1 Kor 12 wordt verwerkt.
Zingen: Ik ben de hand en jij de voet
Samen ontdekken:
  1. Lichaam omtrekken: welk deel van het lichaam ben jij?
  2. Wenshart vullen met briefjes over geloof, hoop en liefde
  3. Bekers stapelen met een touw door samen te werken
  4. Verdiepingsvragen ‘we hebben elkaar nodig, hoe kan jij helpen’
  5. Twister XXL met handen en voeten
  6. Beterschapskaarten maken: het lichaam werkt niet altijd perfect, iemand is soms ziek of heeft pijn. Voor wie wil jij een kaartje maken?
  7. Maaltijd voorbereiden: gezichtjes maken van brood
  8. Handen omtrekken, knippen enz: een groot kunstwerk voor in de kerk
  9. Lekker bouwen met de duplo blokken
Samen ontmoeten:
Terug in de kring
Dankgebed met Liesbeth en diaken
Collecte
Zingen: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Samen eten

Diaconie
Zondag 15 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, Stichting Musica in Vita de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor .Kerkdienst gemist en beamer.Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie, Stichting Musica in Vita
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Kerkdienst gemist en beamer
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

Diaconiecollecte zondag 15 oktober: Stichting Musica in Vita.
Op woensdag 18 oktober is er een wijnproeverij in de kerk. Dominee Sander van t ́Zand is vrijwilliger in een wijngaard waar mensen werken die al vroeg dement zijn geworden. Hij is onder de indruk gekomen van de mantelzorgers die zorg dragen voor vroeg dementerenden. Vaak 24 uur per dag. Er is een stichting, Musica in Vita, opgericht, die deze mantelzorgers enigszins probeert te ondersteunen. Het werken in de wijngaard is al een hele ontlasting voor deze mantelzorgers. Door de stichting worden cursussen en ontmoetingsdagen voor de mantelzorgers georganiseerd. Ook wil men graag een apart onderkomen, de klusschuur, op het terrein realiseren om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit alles kost geld. De opbrengst van de wijnproeverij komt geheel ten goede aan deze stichting met daarnaast de diaconiecollecte van deze zondag.

 

terug