zaterdag 8 april 2023 om 21:00

Kerkdienst | Stille Zaterdag | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Allaerd Petter, Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Corry van den Berg

Aan de dienst werken mee Allaerd Petter, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Corry van den Berg, organist, en ds. Richard Vissinga.

Stilte
Zingen : Lied 591: 1-6   
DE SCHRIFTEN
Kind: Waarom ben ik hier met al die mensen?
Op dit uur in de late avond?
Voorganger: Omdat wij in de avond tot rust komen, omdat in het donker ons oog wordt gescherpt en wij kunnen zien hoe het was, wie wij zijn, wie wij kunnen worden. Kind: Waarom is deze kerk zo donker? Waarom zie ik de mensen zo vaag voor me uit?
Voorganger: Omdat uit het donker het licht nog moet komen, uit slavernij de vrijheid en uit de dood het leven. Kind: Wanneer komt er licht, gaan de lampen weer aan, kan ik zien wie het zijn, al die mensen?
Voorganger: Zodra we hebben gehoord wie het licht is op onze weg, Luister…….
Lezing: Genesis 1: 1 – 5
Zingen: Lied 601: 1-3    
Lezing: Ezechiël 37: 1-14
Zingen: Lied 608: 1 en 3
Overdenking    
Zingen: Lied 600: 1-5      
LOF VAN HET LICHT
De nieuwe Paaskaars wordt binnen  gedragen terwijl allen zingen
Lied 598
Tijdens het zingen worden de wakekaarsen aangestoken aan de paaskaars. Het licht verspreidt zich door de kerk
Zingen: Lied 338
Tijdens het zingen worden stola en antependium wit van kleur
DE GEDACHTENIS VAN ONZE DOOP
Zingen: Lied 353: 1-4    
Gedachtenis van onze doop
Zingen: lied 117d
Zingen: Lied 344: 1-3
Gebeden van de paasnacht
Gedicht
Lezing: Marcus 16, 1-8
Zingen: Lied 637: 1-4
Zegen

terug