zondag 2 oktober 2022 om 10:00

Gezinsdienst | Speciale dienst met de basisschool | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. R. Vissinga
Ouderling(en): Emmelyn Snippe , Bertiene van Oort (diaken)
Organist: Tjakko de Jonge

Aan deze dienst werken mee Emmelyn Snippe, ouderling van dienst, Bertiene van Oort, diaken, Tjakko de Jonge, organist en ds. Richard Vissinga
 
 
Orde van de School en Kerkdienst - Gi-Ga-Groen
Woord van welkom.
Welkomstlied    ‘Welkom, welkom welkom iedereen’
Bemoediging en groet. 
We zingen Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
Inleiding over het thema Gi-ga-groen                
We zingen Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
Gebed 
We kijken naar Slowmotion filmpje: Noach en zijn zonen bouwen een ark
We zingen Lied ‘Noach: Ken je dit verhaal’
Poëzie Elfjes   
We kijken en luisteren naar De grote vloed - Rikketikketak         
Schriftlezing Genesis 8:1-14 
We zingen Lied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’      
Lied: ‘Gi-Ga-Groot Cadeau’ 
Gebed

Uitleg collectedoel
Inzameling der gaven
Slotlied: ‘Dank u wel’ 
We zingen Zegenlied Joh. De Heer 928  ‘Ga nu heen in vrede’ 

Zegen

Na afloop is er koffie, thee of ranja.
Na de dienst luisteren we naar Lied Olifantenlied Noach

Diaconie

Zondag 2 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, specifiek voor het Wereld Natuurfonds, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en Kerk en Israël.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie, het Wereld Natuurfonds
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Kerk en Israël
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

Diaconiecollecte 2 oktober : school bepaalt doel: Het Wereld Natuurfonds.

Het collectedoel in deze GiGaGroene kerkdienst is het Wereld Natuurfonds. Ooit begonnen als beschermer van dieren als de panda, maar tegenwoordig is de uitdaging veel groter. Extreme hitte, droogte en overstromingen. Al het leven op aarde (mens, flora en fauna) voelt de gevolgen van natuurverlies en klimaatverandering. Het Wereld Natuurfonds zet zich in voor méér. Meer natuur. Meer dieren. Meer planten. Meer bomen. Van natuurverlies naar natuurwinst. Dat is waar het WNF voor gaat! Uw bijdrage kan daarbij helpen!

 

 

terug