zondag 22 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst | Jeugddienst | Grote Kerk
Voorganger(s): ds. Jelle Vonk
Ouderling(en): Geja/Joost ter Meer, Tineke Ploer (diaken)Diaconie collecte 22 mei: Roosevelthuis ( Hydepark) in Doorn:
De meeste van de  vakantieweken die jaarlijks in het Hydepark worden gehouden, worden georganiseerd door werkgroepen en commissies van plaatselijke gemeenten uit het hele land. Allemaal vrijwilligers, artsen, predikanten, verpleegkundigen etc. die een week van hun eigen vakantie hiervoor beschikbaar stellen. Veelal hebben deze werkgroepen een band met de Protestantse Kerk. Vanuit een christelijke visie wil men ervoor zorgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij, in samenwerking met en met steun van de Protestantse Kerk, vakantiemogelijkheden aan voor mensen die er door ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd niet zelfstandig meer tussenuit kunnen. Voor diaconaal Streekverband NW. Overijssel vindt deze week plaats van 25 juni t/m 2 juli. Ook enkele mensen vanuit onze gemeente zullen er aan deelnemen. Diaken Nienke Prins zal als vrijwilligster ook meegaan.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.

1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Roosevelthuis
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel


2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

3e collecte is bestemd voor Energiekosten
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug