zondag 15 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. R. Vissinga
Kerkdienst | Grote Kerk Blokzijl
Ouderling: Karin Rozendal
Organist: Corry van den Berg

Diaken: Theo Schuurman

terug