zondag 1 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Aalbersberg
Kerkdienst | Grote Kerk Blokzijl
Ouderling: Janny Flobbe
Organist: Corry van den Berg

Met medewerking van Janny Flobbe, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Corry van den Berg en ds. C. Aalbersberg
 

terug