woensdag 3 november 2021  om 19:30
Voorganger: ds. J. Vonk
Kerkdienst | Dankdag | Wielewaal Scheerwolde
Ouderling: Johan van Dalen, Nienke Prins, diaken
Organist: m.m.v. De Bazuin

Deze dienst is met medewerking van Johan van Dalen, ouderling van dienst, Nienke Prins, diaken en ds. Jelle Vonk, predikant. Tijdens deze dienst is er speciale medewerking van De Bazuin. Na afloop van de dienst geven ze een klein concertje. Welkom! De liederen zijn afkomstig uit het “oude” liedboek.

* Wij zingen psalm 103, 1 en 2
* Bemoediging en groet
* Wij zingen psalm 103, 3 en 4
* Gebed om ontferming
* Wij zingen gezang 21, 1 en 3
* Muzikaal intermezzo de Bazuin.
* Gebed
* Schriftlezing Spreuken 6, 1 - 11
* Wij zingen gezang 390, 1 en 3
* Schriftlezing Marcus 4, 26 - 34
* Wij zingen gezang 44, 1 en 3
* Overdenking
* Wij zingen lied 441, 1 en 2
* Muzikaal intermezzo de Bazuin.
* Gebeden.
* Slotlied gezang 387, 1, 2, 4, 5 en 7
* Zegen

Na afloop miniconcert De Bazuin!

Diaconie collecte 3 november: dankdag: Werelddiakonaat: Kerk versterkt werk en positie boeren op Zuid-Sumatra
Op dankdag collecteren we voor het werk van Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen

terug