zondag 31 oktober 2021  om 09:30
Voorganger: ds. J. Vonk
Kerkdienst | Grote Kerk
Ouderling: Karin Rozendal, Tineke Ploer, diaken
Organist: Henk Braad

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt naar creatieve wegen om nieuwe generaties te bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde. KliederKerk is zo’n vorm die door zijn laagdrempelige, feestelijke en kleurrijke manier en de nadruk op het samen ontdekken van de Bijbelse boodschap in deze tijd past. KliederKerk wil mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan.

De naam KliederKerk is niet voor niets gekozen. Middenin de chaos van het bestaan is God aanwezig en vanuit de chaos schept God iets moois. Alle gekozen wegen, hoe prachtig en doordacht ook, zijn een vorm van kliederen en daarin mogen we samen kerk zijn.

Een KliederKerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een andere vorm van dienst waarin kinderen van 0-7 jaar en hun ouder(s) of opa/oma centraal staan. Bij een KliederKerk is iedereen welkom. KliederKerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof en helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

Het thema van de tweede KliederKerk is ‘Dagelijks brood’. Brood geeft kracht en je kunt het delen met elkaar. Het Bijbelverhaal, waarin God manna geeft aan de Israëlieten die door de woestijn heen trekken staat centraal. De kern van dit verhaal is ‘Vertrouwen in genoeg’. God gaat iedere dag met ons mee en we mogen er op vertrouwen dat Hij voor ons zorgt.
De tweede KliederKerk is op zondag 31 oktober van 10.45 – 11.45 uur in de Grote Kerk te Blokzijl. Voor meer informatie www.kliederkerk.nl

We hopen veel gezinnen met jonge kinderen op zondag 31 oktober om 10.45 uur te mogen ontmoeten in de KliederKerk. Tot dan!
Groeten van Selma Aalbersberg, Sanne Bakker, Patrisja Mintjes, Marja Dragt, Annie de Lange en Jelle Vonk


Zondag 31 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: voedselbank, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het orgelfonds.

Diaconie collecte zo. 31 oktober: Voedselbank
Er zijn momenteel 110 huishoudens die hulp van de Voedselbank Steenwijkerland krijgen. Daarbij zijn zowel alleenstaanden als kleine- en grote gezinnen.
De voedselbank gebruikt het geld voor het draaiende houden van de organisatie en ook voor het aanschaffen van extra groente en fruit en melk.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor de Diaconie: Voedselbank
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug