Zondag 14 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Dhr. J. Floor

Valentijnsdag is geen kerkelijke feestdag. Toch noemt Jezus ons op een gegeven moment vrienden (Joh. 15, 15). Ooit zong het bandje Het Goede Doel dat vriendschap een illusie is. Mensen brullen het uit volle borst mee. Weten ze eigenlijk wel wat ze zingen? Ja, je kunt teleurgesteld raken in je vrienden. En niet alle vriendschappen zijn voor eeuwig (dat is ook geen gebod). Maar vriendschap kan wel heel diep gaan. Echte vriendschap is geen illusie, maar uiting van liefde. Soms zijn daar geen woorden voor te vinden: we geven daarom een geschenk, bv bloemen. Als teken van verbondenheid, van liefde.
Jezus wordt met ontferming bewogen als hij een melaatse ontmoet. Het moet een schokkend gebeuren zijn geweest. Door de kracht van de liefde geneest hij hem. Raakt het jullie nog, als je verschrikkelijke beelden van hongerende en/of opgejaagde mensen ziet of kapotgebombardeerde steden? Mail jjvonk@hetnet.nl 

Karin Rozendal is ouderling van dienst, Theo Schuurman diaken, Jacco Floor bespeelt de piano en ds Jelle Vonk is de voorganger. De samenzang zal worden gedaan door een paar gemeenteleden.

Orde van dienst:
  • Wij zingen lied 146c; 1 en 4
  • Bemoediging en groet
  • Drempelgebed
  • Wij zingen psalm 118; 1 en 5
  • Bijdrage kinderkerk aan de hand van Marcus 1; 40 - 45
met aansluitend kinderlied
(Nederlandse vertaling):
 
 
Ik hoor een melodie als een symfonie.
U omringt mij met Uw lied.
U bevrijdde mij van mijn vijanden
En neemt mijn angsten weg.
 Refrein:
Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.
Ik ben niet langer een slaaf van angst.
Ik ben een kind van God.
 
U hebt mij gezien
In mijn moeders schoot.
Liefde riep mijn naam.
Nu ben ik Uw kind, een deel van Uw gezin,
Uw hart klopt in mijn hart.
 
(Refrein 2x)
Oohooh…..
Bridge 2x:
U spleet de zee zodat ik er doorheen kon.
U gaf mijn voeten vaste grond.
U redde mij, nu sta ik hier en zing:
Ik ben een kind van God.
Ik ben een kind van God.
Ik ben een kind van God.
 (Refrein 2x)


De symbolische bloemschikking voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’ –
Zeven keer barmhartigheid
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
Vanwege Covid 19 is dit keer ook gekeken naar de verkrijgbaarheid van materialen. Deze beperking maakt dat de schikking wat eenvoudiger is dan voorgaande jaren.
Mattheüs geeft niet alleen een opsomming van de zeven werken. Hij spoort ook aan om goede werken te doen door aan te geven dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand doet, dit voor Hem doet. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegene die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.
Basisschikking: De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
Eerste zondag: zieken bezoeken.
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 

Aan deze dienst werken mee: ds C. Aalbersberg, Erik Ploer, ouderling van dienst, Tineke Ploer, diaken en Corry van den Berg, muziek.
 

Diaconie

Deze week wordt er gecollecteerd voor Noodhulp Ethiopië, de eigen kerk en het verwarmingsfonds.
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Noodhulp Ethiopië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


 

terug