Zondag 7 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Mw. C. van den Berg

Een dagje in Kafarnaum. Net of het een dagje uit is! In één pennenstreek beschrijft Marcus heel het optreden van Jezus in woord en daad. Op een sabbat. Marcus noemt deze dag niet voor niets. Wij zouden er juist een dikke streep onder moeten zetten. De sabbat, de dag van God, de pilaar waarop alles rust: heel de wereld, heel ons leven. Ons leven is een bedevaart naar die dag, het visioen dat ons gaande houdt. De sabbat is misschien de laatste dag in de schepping, maar de eerste in de bedoeling. God rust, alles is zeer goed. Daarom heet het een heilige dag. Vraag om op te reageren: hoe beleeft u de zondag? mail jjvonk@hetnet.nl

Pieter Lok is ouderling van dienst, Marina Bakker diaken en ds Jelle Vonk is de voorganger. Vanwege de verwachte sneeuw is er geen organist aanwezig en zijn er geen zangers. Liederen en muziek zijn van YouTube.
Goed om te weten: vandaag is er ook (digitale) Jeugdkerk!!!

Orde van dienst.

Voor de dienst Klaas Jan Mulder - Improvisatie: Heer ik hoor van rijke zegen - YouTube

Woord van welkom.
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij luisteren naar Nederland Zingt: Laat ons de Heer lofzingen - YouTube
Lezing 2 Koningen 4, 18 - 21; 32 - 37.
Bijdrage kinderkerk aan de hand van Marcus 1, 29 - 39
met aansluitend kinderlied
* Overdenking
Wij luisteren naar No Longer Slaves (Official Lyric Video) - Jonathan David and Melissa Helser | We Will Not Be Shaken - YouTube
Gebeden.
Aandacht voor de inzameling der gaven.
Wij luisteren naar Liedboek 416. Ga met God en Hij zal met je zijn - YouTube
Zegen.
(na de zegen) Fantasie Psalm 87 - J. Propitius | John Propitius - YouTube

Diaconiecollecte 7 febr. Werelddiaconaat (Bangladesh)
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Wervelstormen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.
Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.

 

terug