Zondag 31 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl
Organist: Mw. C. van den Berg

Een rel in de kerk! Of beter, een rel in de synagoge. Vandaag lezen we hoe een man voor hevige opschudding zorgt. Hij schreeuwt dwars door alle geroezemoes heen. Buitengewoon irritant, dat soort volk. Niemand is ervan gediend, niemand is erbij gebaat. Het werkt ontwrichtend. Of is dat soms de bedoeling? Wie vertegenwoordigt deze man? Wat wil hij zeggen met zijn actie? En wat heeft het ons, na de vreselijke rellen van de afgelopen week te zeggen?
Orde van dienst voor zondag 31 januari 2021; Een rel in de synagoge.

Voor de dienst: pianospel
 Wij zingen psalm 111, 1 en 6
* Bemoediging en groet
* Drempelgebed

Wij zingen lied 280, 1, 3, 6 en 7
Lezing Deuteronomium 18, 15 - 20
Wij zingen lied 848, 1 en 4
Bijdrage kinderkerk aan de hand van Marcus 1, 21 - 28
met aansluitend kinderlied
* Overdenking
* Orgelspel.
Zingen lied 422, 1, 2 en 3
* Gebeden.
* Aandacht voor de inzameling der gaven.
Zingen lied 834 1, 2 en 3
Zegen.

 Aan deze dienst werken mee: Truus van Oversteeg, ouderling van dienst, Nienke Prins, diaken, en Corry van den Berg, piano, onze zanggroep en ds Jelle Vonk..

​​​​​​Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor onderhoud van de pastorie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
 

terug