zo 29 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl (1e Advent)
Organist: Mw. C. van den Berg

Beste familie ,
Bij deze willen wij jullie graag uitnodigen voor de Gezinsdienst Eerste Advent en het Advent project. Een gezinsdienst is een dienst voor jong en oud. Deze gezinsdienst staat in het teken van het Advent project ‘Het beste nieuws!’ In de Adventsperiode kijken we uit naar Kerst.
Elke zondag krijgen we bezoek van een boodschapper met het beste nieuws in de Adventsbode. Een speciale krant editie met hele bijzondere verhalen. Elke zondag is er een kinderlied en kunnen de kinderen met de project verwerking aan de gang. Normaliter gebeurt dit elke zondag tijdens de dienst. Dit jaar kan je het werkje thuis maken en op 1 e Advent, 3 e Advent en met Kerst in de Kerk.
Gezinsdiensten Eerste Advent & Kerst: KinderKerk tijdens de dienst. Wil je de dienst fysiek bijwonen? Aanmelden* kan tot vrijdag 19.00 uur via de scipio app of via een linkje in de zondagsbrief. Je kan de dienst ook online bekijken via kerkdienstgemist.nl en dan thuis de verwerking met de kinderen maken. Het werkje kan je vinden in de zondagsbrief. Tweede en Vierde Advent: KinderKerk thuis. Je kan dan thuis de online dienst bekijken en het werkje maken. Als je dit graag wil, stuur ons dan een mailtje via kinderkerkblokzijl@hotmail.com en we brengen de materialen bij je thuis. Derde Advent: KinderKerk in de consistorie van 10.00-11.00 uur. Ingang via de buitendeur van de consistorie. Je kan je kind dan rond 11.00 weer ophalen bij de buitendeur van de consistorie. Je hoeft je kind niet van te voren aan te melden. Bijgaand ontvang je ook een Advent Gezinsboekje voor thuis met allemaal verhalen en werkjes. Tot 29 november: online of fysiek in de dienst. Een hele fijne Advents periode! Groeten Patrisja, Ruth, Marieke, Gerard, Tine en Jelle (ds)

Orde van dienst zondag 29 november 2020 Eerste zondag van de Advent.

Lied voor de dienst: Sta eens even op als je Jezus lief hebt: https://www.youtube.com/watch?v=ppPVyIWadfE

Nadat kerkenraad is binnengekomen:

Wij luisteren naar Het lied van het licht.t
https://www.youtube.com/watch?v=BLbT0yaircQ

Aansteken adventskaars
Bemoediging en groet.
Drempelgebed.

Wij luisteren naar Catharina and the Waves; Love shine a light.  https://www.youtube.com/watch?v=NnoikRec67k A

Adventsproject KinderKerk
1. Video omroeper
2. Video KOZ
3. Bijbelverhaal door Marja
4. Wij luisteren naar Zie je al wat? https://www.youtube.com/watch?v=4wuYIjPjjq4
Hierna gaan de kinderen naar de Kinderkerk

Schriftlezing Jesaja 11, 1 - 10  

Overdenking
Wij luisteren naar Trinity Wereldwijs - Liedje van Verlangen (official audio) - YouTube

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader in gebaren.

Kinderen komen terug uit de KinderKerk.

Slotlied: Nederland Zingt: Zoekend naar licht - YouTube

Zegen.

Wij luisteren naar:  Trinity “Wherever we go” https://www.youtube.com/watch?v=1EfYbDFVtQk

Eerste Advent: de deurwachter
De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst.

In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Diaconiecollectes
Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en het bloemenfonds
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; geef tijdens de fysieke dienst bij het verlaten van de kerk; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het bloemenfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


 

terug