zo 26 jul 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Torenbeek (Emmeloord)
Kerkdienst online

We vieren de dienst van Schrift en Tafel. Viert u thuis ook mee door brood en wijn te nemen tijdens het Avondmaal? Jeremia 29, 4- 14 en Matteus 10, 34 - 42 worden gelezen. De laatste lezing is het tweede deel van de uitzendingsrede die Jezus houdt tegen zijn discipelen. Daar worden pittige dingen gezegd: Jezus die het zwaard brengt, over je kruis op je nemen en Jezus meer liefhebben dan je vader en moeder. Maar ook: het ambt aller gelovigen. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft. We hebben er weer een mooie dienst van proberen te maken. M.m.v. van Truus Oversteeg (ouderling), Hans Kloek (diaken), Tineke Ploer (diaken), Corrie van de Berg (orgel), Betty Lok en Irene van der Luit (zang) en ds Jelle Vonk.

Orde van dienst zondag 28 juni Dienst van Schrift en Tafel.

Lied: psalm 89: 1 en 7
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 287: 1, 2 en 4
Schriftlezing Jeremia 29, 4 - 14
Lied: Gezang 37, 1 en 4 (Oude Liedboek)
Kinderkerk: Matteus 10, 34 - 42
Lied voor de kinderen
Overdenking
Lied: Trijntje Oosterhuis Wie wil leven
Gebeden
DIENST VAN DE TAFEL
Lied 403d
Instellingswoorden
Rondgang brood en wijn (orgel of pianospel)
Danklied: Gezang 257 (Oude liedboek)
Zegen

Muziek na de dienst U geeft rust. https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0

 

terug