JeugdKerk JeugdKerk
JeugdKerk is voor de jeugd in de leeftijd van 12 (eerste jaar voortgezet onderwijs) tot circa 16 jaar. Elke vierde zondag van de maand is er JeugdKerk in de consistorie van de Grote Kerk om 10.00 uur. Jaarlijks is er een jeugddienst in de Grote Kerk van Blokzijl. 

De JeugdKerk-commissie bestaat uit Marja Dragt, Mariëlle Aaten en Annie de Lange.
Mee doen? Dat kan altijd. Meer weten?
Neem contact op met Marja Dragt (marjadragt@hotmail.com).

Programma seizoen 2022 - 2023

Op zondag 11 setempber 2022 is de aftrap gelijk met de startzondag. Ook voor de JeugdKerk is het thema 'Aan tafel'. 

Zondag 23 oktober 2022 gaat het over het filmpje 'Denkstof' met als titel 'Kun je geloven zonder kerk?'. LInk naar het filmpje.

Zondag 6 november wordt er een bezoek gebracht aan Jongeren Aan Zet (JAZ ) in De Schalle te Nijeveen. Het thema is ‘Think out of the Bubbel’. Vertrek om 9.30 uur bij De Waaier en terug rond 13.30 uur.

Zondag 4 december 2022 gaat het over 'cross the line'. Dit keer is het niet in de consistorie maar in De Waaier.

Zondag 22 januari 2023 is het thema 'Training'. Hoe train je je geloof? Hoe kun je er zo mee bezig zijn dat het ook beter wordt?

Zondag 26 februari 2023 ga je zelf aan de slag met de Bijbel. 

Zondag 26 maart 2022 is het thema 'Wat kun jij bijdragen?'. v

Zondag 23 april 2023 gaan we samen zoeken naar antwoorden!

Voor de meivakantie van 24 april t/m 6 mei 2023 vindt er misschien een activiteit plaats; World Servants in Nederland. Dit is dan in samenwerking met Stichting Present. 

Zondag 21 mei 2023 vindt plaats in De Waaier en is het thema 'Avondmaal'. 

Donderdag 1 juni om 19.30 uur kun je helpen met de voorbereiding van de jeugddienst. Dit doen we samen met de gsatpredikant. 

Vrijdag 9 of zaterdag 10 juni 2023 gaan we voor een nacht zonder dak. 

Zondag 25 juni 2023 vindt de Jeugddienst plaats in de Grote Kerk. Dit keer met de band Friends of Worship. 

Bezoek een andere kerk (Kuinre, moskee, synagoge, 't Lam, Steenwijk Mozaïek)

Ga met elkaar op een zondag naar een andere kerk dan je gewend bent. Het is het leukst als het heel anders is dan je gewend bent. Misschien een rooms-katholieke mis? Een taizé viering, een evangelische dienst. 

Spreek het met elkaar af. Als je met een grote groep bent, is het handig om van te voren contact op te nemen met de kerk waar jullie heen gaan. Na afloop (of bij jullie volgende bijeenkomst) kun je met elkaar in gesprek gaan over dit bezoek aan een andere kerk. Gespreksvragen kunnen zijn: 

  • Wat vonden jullie van deze dienst? 

  • Wat zijn verschillen met de eigen kerkdiensten? 

  • Wat zijn overeenkomsten met de eigen kerkdiensten? 

  •  Wat kan de gemeente leren van de kerk waar we op bezoek waren? Wat kan de kerk waar we op bezoek waren leren van ons? 

Je kunt zelf nog iets uitleggen over verschillende vormen van kerk zijn. Dat de vieringen misschien 
sterk van elkaar afwijken, maar dat dat niet betekent dat de ene vorm beter is dan de andere vorm. 
Mensen zoeken naar een goede manier van kerk zijn: verbonden met elkaar door het geloof in 
Christus, ieder met zijn eigen taak (zoals de delen van het lichaam), vormen ze een gemeenschap.

terug