Activiteiten ter bezinning seizoen 2021/2022

Van U is de toekomst
Activiteiten ter bezinning seizoen 2021/2022
Ons aanbod van activiteiten staat in het teken van het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland 'Van U is de toekomst. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen.

Predikant ds Jelle Vonk omschrijft het als volgt:

“Let wel, voor een boom is er hoop: zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten, opnieuw in bladeren schieten Al worden zijn wortels oud in de grond, al sterft zijn stronk diep in de bodem, hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit, krijgt weer twijgen als een jonge plant.”

Kijk, dit is nu een realistische kijk op de toekomst. Als ik het in één woord mag samenvatten: veerkracht. Een boom kan volledig afgestorven lijken, maar hij heeft een enorme veerkracht. Hij hoeft het water maar te ruiken (wat een mooi beeld) en hup, daar gaat ie weer. Bovenstaande gedachte komt uit het bijbelboek Job (14, 7 - 9). Dat is nu niet een van de meest vrolijke boeken in de bijbel. Het vertelt het verhaal van een man die alles kwijt raakt. Maar dan ook echt alles. Zelfs het meest kostbare: zijn kinderen. Ik kan mij niet voorstellen hoe erg dat moet zijn! Waar vind je dan nog plezier in het leven? Welke hoop kan zo’n verdriet overleven?

Een heel ander verhaal is de tijd waarin wij leven. Voor ons liggen grote uitdagingen. Ik zou willen zeggen: prachtige uitdagingen. Voor mijn gevoel (en mijn overtuiging) loopt onze manier van leven tegen allerlei grenzen aan. Moeder aarde raakt uitgeput. Zeeën zijn veranderd in plastic soep, de temperaturen stijgen, op steeds meer plaatsen is er een tekort aan drinkwater. Ach, ik hoef u niet te vertellen over de problemen die steeds duidelijker en krachtiger op ons af komen. Je hoort vaak zeggen: we zijn met teveel mensen op aarde. Misschien is dat zo, maar ik weet zeker dat als die 10%, die bijna 95% van de aardse hulpbronnen verkwist en opsoupeert, het eens eerlijker zouden verdelen, dat er dan al heel veel gewonnen zou zijn.

Volgens Job kan een afgestorven boom weer uitlopen. Ons geloof is een geloof dat gericht is op de toekomst. Wij leven vanuit de hoop: de wereld is geen voldongen feit. Het kan altijd anders! Wij worden wel eens voor voldongen feiten geplaatst (vaak door eigen toedoen), maar er is altijd ook een andere mogelijkheid, we kunnen ook andere keuzes maken. De toekomst ligt open, de toekomst is een kans! Dat geldt voor onze samenleving, dat geldt voor je bedrijf, dat geldt voor je gezin, dat geldt voor jezelf en dat geldt ook voor onze geloofsgemeenschap! Zeker, er is veel onzekerheid, er is veel twijfel (komt het wel goed?), maar er is ook geloof: het kan ook anders! Wil ons geloof levend blijven, dan moeten we twijfelen. En willen we niet aan de twijfel ten onder gaan, dan moeten we blijven geloven. Mensen zijn veerkrachtig. Zo zijn wij door God geschapen. Misschien twijfelt God wel eens aan ons bestaan. Had ik het toch niet anders moeten doen? Maar toch geeft hij ons elke keer het voordeel van de twijfel. Hij geeft ons zijn zegen mee. Mensen zijn net bomen: ze kunnen altijd weer nieuwe twijgen krijgen. Ze zijn inventief en veerkrachtig. Kijk morgen in de spiegel en vraag jezelf eens af: waarom twijfel ik toch telkens aan mijzelf? Waarom twijfel ik aan de ander? Wij zijn toch gezegende mensen? Laat van je horen, zet je in voor de goede zaak, durf te kiezen, wees niet (al) te bescheiden. Dan is er hoop voor de toekomst: voor de wereld en voor de kerk.


Voor alle activiteiten wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot covid-19. Het aanbod is gevarieerd en biedt verschillende varianten van gesprekskringen tot activiteiten voor de jeugd. 

Zit er wat voor je bij? Laat jij je verrassen? Meld je aan of vraag meer informatie aan. We ontmoeten je graag.

Terug naar de activiteiten
terug