Inkeer

Inkeer
Twee weken gelden schreef ik over ‘vacare’ en het afstand nemen van de dagelijkse bezigheden en terugkeren naar de kern van wat je bezighoudt. Jelle Vonk had het over inspiratie. Iets wat van buiten komt. Dus helemaal niet vanuit je binnenste. Terugkeren naar je binnenste kan juist heel goed als je je laat inspireren door iets van buiten. In mijn vakantie heb ik 3 boeken van Lynn Austin gelezen. Elke theoloog zal deze boeken verfoeien, maar dat is niet waar inspiratie over gaat. Inspiratie gaat over 1 woord, 1 gebaar, 1 zin, die je ogen kunnen openen.
 
lees meer »
 
Kinderkerk

Kinderkerk
Matteüs 13:1-9.18-23
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

 
lees meer »
 
Kerkzijn tijdens Corona Kerkzijn tijdens Corona
Vanaf 1 juli mogen de deuren van de kerken weer beperkt open. Dit gaat gepaard met inachtneming van richtlijnen en spelregels. Deze regels zijn uitgebreid en strikt en vraagt veel van vrijwilligers. Wij kiezen ervoor om de deuren vooralsnog gesloten te houden tot 1 september a.s.
 
lees meer »
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Interieur Grote Kerk Blokzijl
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Blokzijl Scheerwolde

Visie op gemeente zijn

De Protestantse Gemeente te Blokzijl heeft zich als doel gesteld om Gods Woord te vertolken in en naar het leven van alledag. Zij wil daarbij kerk zijn als een herberg; open en gastvrij naar elkaar en naar de (A)ander.

De gemeente doet dat op zo'n manier die bijdraagt aan:

  • de persoonlijke relatie met God in het dagelijks leven
  • het vormen van gemeenschap
  • de inzet voor de samenleving (plaatselijk, landelijk en mondiaal)

 

lees meer »
 
Diaconie collectes Diaconie collectes
Stichtng Project Voice Uganda
De zorg van deze stichting spitst zich vooral toe op de vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Nsooba Oost Mutage in Kawenpe divisie in Kampala in Uganda.
Er is groot gebrek aan toiletten en watertanks. De stichting wilde zich dit jaar richten op de bouw van 6 toiletten en 2 watertanks van 10.000 liter. Het bestuur in Uganda noemde het een groot project voor hun gemeenschap.
En dan….. Corona tijd.
 
lees meer »