Activiteiten ter bezinning Activiteiten ter bezinning

Het aanbod van activiteiten staat in het teken van het jaarthema. Voor alle activiteiten wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot covid-19. Het aanbod is gevarieerd, biedt verschillende varianten van gesprekskringen tot activiteiten voor de jeugd en......is er voor iedereen. 

 
Moderne Devotie Moderne Devotie
mod
 
75 jaar Vrede en Veiligheid 75 jaar Vrede en Veiligheid

75 jaar Vrede en Veiligheid; hoe vanzelfsprekend is dat? 

In 2020 was dit Ronde Tafel Gesprek gepland maar werd om begrijpelijke redenen vanwege corona enkele malen uitgesteld. Nu slechts 2 jaar later staat de wereld op z’n kop vanwege onder meer een oorlog in Europa en krijgt het begrip veiligheidsbesef wel een heel bijzondere en actuele dimensie.

Deze avond willen we in gesprek gaan hoe veiligheid, juist in vreedzamere tijden, blijvend te realiseren en hoe weerbarstig lijkt het om juist over veiligheidsmaatregelen en consequenties te praten in tijden van vrede zonder acute dreiging van gevaar. Nu achteraf gesproken is helder wat in het beleid van gisteren ontbrak, maar hoe kunnen we dan wel bijdragen aan een veilige toekomst van morgen?  

Brigadegeneraal De Jong is bereid om als inleider zijn persoonlijke overwegingen op dit thema als militair met ons te delen.

Brigadegeneraal De Jong is Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade en gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.  

De gespreksleider is Pieter Muller.

De avond zal gehouden worden op dinsdag 3 mei en begint om 20.15 uur in ’t Lam, Blokzijl. De entree is € 5,00 voor de koffie en thee. Om het als een gespreksgroep hanteerbaar te houden is de deelname beperk tot maximaal 20 personen. Opgave kan per mail via Pieter Muller, pmuller2@freeler.nl.

 
Cantatedienst Cantatedienst

BACHCANTATE | Himmelskönig, sei willkommen (BWV182)

Gecomponeerd door Johann Sebastian Bach

Locatie: Grote Kerk Blokzijl
Datum: 10 april 2022
Tijdstip: 15.30 uur

Na een pauze van twee jaar zal er op zondag 10 april a.s. weer een Bachcantate worden uitgevoerd in de grote kerk. Een samengesteld koor van zangers uit de regio brengt in samenwerking met professionele solisten en musici de prachtige cantate 182, Himmelskonig, sei willkommen, van J.S. Bach ten gehore.

 

lees meer ┬╗
 
Zingen met Zingen met
Op dinsdag 10 en 17 mei 2022 gaan we samen zingen en liederen instuderen. We hopen dat we dit kunnen doen onder begeleiding van een echte dirigent. Deze liederen gaan we ten gehore brengen tijdens de dienst met Pinksteren 5 juni 2022. Welke liederen we gaan leren en wie ons gaat begeleiden, is nog even een verrassing. Als je interesse hebt, meld je dan vooral aan. Dan houden we je op de hoogte.

Data: 10 en 17 mei 2022
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Blokzijl
Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)
 
Bijbelleeskring Bijbelleeskring
Lijkt het je leuk om samen met anderen de bijbel te lezen? Je kunt je aansluiten bij een WhatsApp-groep. De huidige leeftijd van de deelnemers zit tussen de 14 en de 75 jaar. De groep is al even op weg. Bij voldoende deelname kan er ook een nieuwe groep worden gestart. Je leest volgens een leesrooster.

Opgave: Kirsten van Dalen (kirsten.kvd@gmail.com)
 
 
Bijbels koken Bijbels koken
Eten in bijbelse tijden. In één avond neemt ds. Jelle Vonk je mee naar de rol van eten in religie en de omgangsvormen vanuit bijbels perspectief. Na afloop delen we het eten met elkaar en anderen tegen een kleine vergoeding. De opbrengst is om de kosten te dekken en wordt geschonken aan een goed doel.   

Datum:  ergens in maart
Tijdstip: in onderling overleg
Locatie: bij iemand thuis
Opgave: Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)
 
Filosoferen aan de kolk Filosoferen aan de kolk
Al twee succesvolle jaren kwam dit aan bod. We gaan dit jaar verder met Aristoteles. ‘Wat zou Aristoteles doen?’, geschreven door Edith Hall.

In ‘Wat zou Aristoteles doen' maakt Edith Hall duidelijk hoe Aristoteles’ ideeën juist nu kunnen dienen als kompas voor een betrokken en gelukkig leven. Ze combineert hiervoor ethiek en joie de vivre en haalt verrassende, onderbelichte kanten van Aristoteles leven naar voren en verbindt zijn filosofie met onze eigen levens. Aristoteles is dé filosoof voor wie een goed en gelukkig leven wil. In een bijzonder turbulente en politieke tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de maatschappij, maar ook in het familieleven en in vriendschappen.
Gezien het thema van dit jaar een fijn boek om hierbij aan te sluiten. De avonden worden verzorgd door ds. Jelle Vonk. Jelle heeft filosofie gestudeerd aan de VU in Amsterdam en weet veel te vertellen over filosofie. Natuurlijk is er ook ruimte om met elkaar te filosoferen. Als je meedoet, is het advies om het boek aan te schaffen.

Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)
 
 
Geloven? Hoe doe je dat? Geloven? Hoe doe je dat?
Overweeg je om belijdenis van je geloof te doen? Meld je dan aan. Met elkaar ga je in gesprek over over wat belijdenis doen inhoudt, wat geloven in deze tijd betekent en hoe je dat vruchtbaar kunt maken in de dagelijkse gang van zaken. Praten over wat je ten diepste bezig houdt, vragen over jezelf en het leven, vragen naar God en Jezus, hoe zit het met de Bijbel etc. kan heel inspirerend zijn en veel voldoening geven.

Datum: in overleg
Tijdstip: in overleg
Locatie: in overleg
Opgave: ds. Jelle Vonk (jjvonk@hetnet.nl)