Kliederkerk verplaatst

Kliederkerk verplaatst
Misschien had je het al verwacht, maar we gaan de KliederKerk nog een keer verschuiven.
De nieuwe datum is zondag 6 juni 2021. We hopen dat het dan fysiek mogelijk is. 

De KliederKerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken. Te midden van de chaos van het menselijk bestaan wil God ons ontmoeten. En vanuit de chaos schept God iets moois. De eerste KliederKerk in de Grote Kerk te Blokzijl gaat dan ook over het verhaal van de Schepping.

Een KliederKerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een andere vorm van dienst waarin kinderen van 0-7 jaar en hun ouder(s) of opa/oma centraal staan. Bij een KliederKerk is iedereen welkom. Er wordt ontdekkend geleerd over God en elkaar. De KliederKerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof.

We willen graag samen deze bijzondere dienst verder voorbereiden op dinsdagavond 18 mei in de Waaier. Je kunt hiervoor contact opnemen met marjadragt@hotmail.com 
Voor meer informatie www.kliederkerk.nl

*Ook deze dienst gaat alleen door onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de regels m.b.t. registratie: marjadragt@hotmail.com
 
 
Clubavond 5 maart Clubavond 5 maart
Vrijdagavond 5 maart hadden we weer club!
De jongste groep begon met een liedje van You Tube van The Chipmunks, waarop we lekker konden bewegen. Daarna tekenden we een spiraal of iets anders door een minuut lang je pen niet van het papier af te halen. Er kwamen hele mooie creaties uit! Vervolgens gingen we Commando Pinkelen doen. Er zijn ook nog andere commando’s zoals Commando Plat, Hol en Bol. De spelleider geeft het commando, maar de kinderen moeten alleen reageren als het woord ‘commando’ er voor gezegd wordt, anders ben je af. De kinderen vonden het erg leuk om ook de commando’s te geven.
Daarna deden we het spel ‘Ik ga op reis en ik neem mee’. We kwamen een heel eind: Ik ga op reis en ik neem mee een tandenborstel, een voetbal, een zonnebril, een zwembroek, een huisdier, kleren, tandpasta, een caravan, een kleurboek, een telefoon en geld. Best knap dat we dat allemaal konden onthouden!
Vervolgens gingen we Bingo doen met plaatjes. Het was de bedoeling om zo snel mogelijk de 9 voorwerpen te verzamelen. In no time hadden veel kinderen BINGO!
Tenslotte gingen we nog emoties uitbeelden met ons gezicht en werden de nodige gekke bekken getrokken!

De oudste groep was daarna aan de beurt. Zij gingen Bingo doen met rekensommen. We moesten 16 hokjes tekenen (van 4 bij 4) op een groot wit vel papier en in elke ruimte mocht je een getal zetten tussen 1 en 30. Zo maakte je je eigen bingo kaart! Sommen waren bijvoorbeeld: 88 – 61 = of 5 x 6 of 100 – 99, maar ook ‘Hoeveel minuten zitten er in een kwartier?’ Of ‘Hoeveel kilo is 2000 gram?’ Er waren verscheidende kinderen die Bingo hadden en gelukkig hoefden er geen liedjes te worden gezongen! Daarna gingen we Commando Pinkelen doen met als extra Commando Zwaai en Commando Spring. Dit was erg leuk om te doen en te zien!

Vrijdagavond 9 april is er weer club en we hopen dan met elkaar buiten een activiteit te kunnen gaan doen.