Zondag 9 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. C. Aalbersberg (Emmeloord)
Grote Kerk Blokzijl

Met medewerking van Truus van Oversteeg, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Arjan Kroes, muziek en ds. C. Aalbersberg. De lezing wordt verzorgd door een gemeentelid.

Schriftlezing door Alice van der Stelt

Orde van de dienst
Binnenkomst kerkenraad
Psalm 66:1, 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen
Woord van welkom, bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Lied 829:1,2,3 De liefde gaat ons voor
Lezing
Kinderkerk
Johannes 15:9-17
Overdenking
Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liefde, eenmaal uitgesproken
Dank- en voorbeden
Onze Vader
Collecte-moment
Lied 838:1, 2, 3 O grote God, die liefde zijt
Zegen

Diaconiecollecte 9 mei: Noodhulp Libanon/Jordanië
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Zondag 9 mei is de eerste collecte bestemd voor de diaconie: noodhulp Libanon/Jordanië, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en voor het verwarmingsfonds.
Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Diaconie: Noodhulp Libanon/Jordanië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Verwarmingsfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel

 

terug