Zondag 25 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Vonk
Grote Kerk Blokzijl

Kerkdienst 25 april 10.00 uur, 4e zondag van Pasen (Jubilate)

Orgelspel

* Wij zingen psalm 66, 1 en 3
Bemoediging en groet
* Wij zingen lied 287, 1 en 2
Gebed om ontferming.

Lezing Ezechiël 34, 1 - 10
* Wij zingen lied 756, 1, 2, 4 en 6

Bijdrage Kinderkerk Johannes 10, 11 - 16

Overdenking
Wij luisteren naar: ‘Ik Geloof’ | Leve Van Merwijk! Vrienden Zingen Jeroen | De officiële videoclip - YouTube

Dienst der gedachtenis: 
Wij willen in liefde en eerbied Karst Elzinga gedenken
Wij zingen psalm 23b, 1 en 3

Dank- en voorbeden- Onze Vader

Inzameling der gaven

* Slotlied 834, 1, 2 en 3

Zegen

Na de zegen: TRINITY en ELLY & RIKKERT - WERELDVREEMD (Official Music Video) - YouTube

Met medewerking van Marja Dragt, ouderling van dienst, Marina Bakker, diaken, Henk Braad, muziek, en ds. Jelle Vonk.

Diaconie
Zondag 18 april is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn respectievelijk voor de eigen kerk en het orgelfonds.

Wil je onze doelen steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te geven; maak over via je bank of geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de Eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het Orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel


 

terug