Woord van dank

Woord van dank
Vaak hoor ik iemand zeggen dat het kerkenwerk nagenoeg stil ligt. Maar als je achter de schermen kijkt is dat geenszins het geval. De kinderkerk verzorgt elke week (!) een mooie bijdrage aan de diensten. Vorige week zaterdagmiddag gingen ze palmpasenstokken maken met ruim 20 kinderen in de Waaier.
De redactie van de zondagsbrief verzorgt iedere week een zeer uitgebreide zondagsbrief.
Janetta Wanders verzorgt om de week een overdenking.
Er verscheen een prachtige editie van Onderweg, waaraan verschillende mensen een bijdrage leverden, met name Alewijn Boogaard.
De bloemendienst draait volop door.
Annemieke Kloek zorgde in deze veertigdagentijd voor de prachtige symbolische bloemstukken.
U heeft allemaal een paasgroet mogen ontvangen, welke is samengesteld en bezorgd door diverse gemeenteleden. De paasdiensten in de Stille Week zijn met Betty Lok, Emmelyn Snippe, Marja Dragt en ondergetekende voorbereid. De beamteams verzorgen zondag aan zondag een prachtige uitzending.
Zangers en muzikanten verlenen iedere zondag een bijdrage aan de diensten. Net als de dienstdoende ouderling en diaken. Betty Lok benadert gemeenteleden om de Schriftlezingen te verzorgen en filmt hen in hun thuissituatie.
Het bezoekwerk gaat zoveel mogelijk door.
Het scribaat voorziet de kerkenraad van de nodige stukken. En moderamen en kerkenraad proberen binnen de coronanormen op bestuurlijk niveau te functioneren.
Vergeet ik nog iets of iemand? Vast en zeker. Maar zowel aan bovengenoemden, als aan niet-genoemden: HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE GROTE INZET!  

ds Jelle Vonk
 
terug