Solidariteitskas

 Solidariteitskas
Binnenkort ontvangt u via uw brievenbus of in uw mail (check eventueel uw mailbox op ‘ongewenste mail’), een uitnodiging voor een gift aan de solidariteitskas.
 
Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag van € 5,- per belijdend lid af aan de Solidariteitskas. Wij vragen u om een bedrag van € 10,- per lid. Wanneer er een bedrag overblijft is dat bestemd voor onze eigen gemeente. 
Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage.
We zijn er voor elkaar.

Uw bijdrage

Graag ontvangen wij van u € 10,- per lid voor de solidariteitskas op het
banknummer NL77 RABO 0373 7165 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Blokzijl
onder vermelding van 'solkas'
Nog makkelijker? U kunt ook betalen via de Scipio Kerkapp.
U vindt de solidariteitskas bij de 'collectes'.

Namens de Protestantse Kerk Blokzijl e.o., hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 

 
terug