Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle
In het verleden hebben we een bezoek gebracht aan Nijkleaster in Jorwert. Daar werd het idee geboren om vaker een dergelijke activiteit te organiseren. Vanwege corona moest dit iedere keer uitgesteld worden, maar nu alle restricties zijn opgeheven, willen we verder gaan met waar we gebleven waren en wel met een lezing en wandeling in Zwolle over de Moderne Devotie. Wat is de Moderne Devotie?  Daarover is natuurlijk genoeg te vinden op internet, maar hieronder een kleine impressie. 
De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging geweest die grote invloed heeft gehad in ons land. De nadruk lag op een persoonlijk geloofsleven én sociale bewogenheid. De vader van deze beweging was Geert Grote ( 1340 - 1384; Deventer). Hij kritiseerde de dure kerkbouw en vond dat het geld beter gegeven kon worden aan de armen. Daarom stelde hij zijn huis in Deventer ter beschikking aan een groep vrouwen die een gemeenschapsleven wilden leiden zonder echte kloostergeloften af te leggen. De bekendste Moderne Devoot is Thomas á Kempis. Zijn boek ‘De navolging van Christus’ wordt tot op de dag van vandaag grif gelezen en is in vele talen vertaald. In Zwolle zijn er verschillende plaatsen die ons aan deze stroming doen herinneren. Ds. Hans Tissink is onze gastheer. Hij zal ons inleiden en bij de hand nemen met een wandeling door Zwolle.
Saai??? Nee, absoluut niet. Laat je verrassen en tegelijk inspireren. Ik zeg: Ga mee! Je kunt je aanmelden tot en met 20 mei!!!. Hans Tissink wil dat in verband met zijn drukke agenda graag z.s.m. weten. Zijn voorkeur gaat uit naar de avond. Maar eventueel kan het ook op de middag. Vandaar hieronder de keuze:
woensdag 22 juni 14. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle
of woensdag 22 juni 19. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle.
De kosten zijn 10 e. pp.
Aanmelden uiterlijk 20 mei!!! bij Jelle Vonk: jjvonk@hetnet.nl (voorkeur) of tel. 06 20476931
terug