Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden
Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bestaat al meer dan veertig jaar. Op dit moment in 17 plaatsen in heel het land. De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te waarderen. Ieder is dan ook welkom! De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 270,- per lesjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 19 september 2023 te Kampen.

U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september, beide keren vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.
 
 
Nacht zonder Dak Nacht zonder Dak
De Jeugdkerk zal deelnemen aan de Nacht zonder Dak. Mogelijkheden om te sponsoren zijn er volop. Zie ook de informatie achterin de kerk. Meer informatie vindt u ook in het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNUoT2qN6vk&t=185s
 
Terugblik pinksterdienst

Terugblik pinksterdienst

De Pinkstermorgen begon met een ontbijt. De tafels waren gedekt met thee, melk, brood, verschillende soorten beleg en krentenbollen. Na een gebed begon het ontbijt en halverwege zongen we onder begeleiding van Joop Prins op gitaar ‘Ubi caritas et amor, Ubi caritas deus ibi est.  Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’. Het was gezellig en het brood smaakte goed. We sloten het ontbijt af met het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Ik wil iedereen bedanken die het ontbijt mogelijk heeft gemaakt, zowel in de voorbereiding als in het verzorgen van de boodschappen. Wat fijn dat na het ontbijt in korte tijd alles opgeruimd werd en de stoelen en tafels weer op de juiste plek terug werden gezet. Vele handen maken licht werk!


Tijdens de collecte konden we luisteren naar Multicolor van de Nederlandse band Son Mieux. Maar wat zongen ze eigenlijk?

Vannacht wakker worden uit een droom. zwart en wit
Naar een leven in veelkleurig
Gepolariseerde lichten, flits en open mijn ogen
Naar een wereld die onontdekt is
Ik zie jou, ik zie mij als een verloren herinnering
Dat komt uit de lucht vallen
Alles is nieuw, dat zie ik, nu neem ik werkelijk waar
Er is meer dan ik ooit wist
In dit zicht, oh oh

Ik zie alle kleuren in jou
In dit zicht, oh oh
Ik zie alle kleuren in jou
Het ritme van de straat lijkt me muziek
Het is een geluid dat ik nog nooit eerder heb gezien
Moest het horen om het te ontvangen
Moest het zien om het te geloven
Moest het verliezen om te weten wat ik zocht

Ik zie jou, ik zie mij als een verloren herinnering
Dat komt uit de lucht vallen
Alles is nieuw, dat zie ik, nu neem ik werkelijk waar
Er is meer dan ik ooit wist
In dit zicht, oh oh
Ik zie alle kleuren in jou
In dit zicht, oh oh
ik zie alle kleuren in jou

Veelkleurig

Ik zie alle kleuren in jou
Kijken hoe de nacht overgaat in de ochtend
De tijdelijke tonen van de lucht
Herinner me eraan dat we altijd in ontwikkeling zijn
Niets is ooit zwart-wit
Dus het is jij en ik, en het is alles

Veelkleurig
Ik zie alle kleuren in jou
 
 
Bijbellezen: Genesis 17: Abram en Sarai krijgen een nieuwe naam

Bijbellezen: Genesis 17: Abram en Sarai krijgen een nieuwe naam
We gaan weer verder in Genesis 17 waar Abram nog steeds geen nakomeling verwekt heeft bij Sarai. Ze zijn nu al zo oud dat het ook niet meer mogelijk is….. denkt Abram. God zegt tegen Abram, ik geef je een nieuwe naam: Abraham, dat is een Hebreeuws woordspel;  ‘vader van een menigte’. Sarai gaat Sarah heten. Dat betekent ‘vorstin’. De 5e letter van het Hebreeuwse alfabet wordt toegevoegd aan hun namen. Die vijfde letter betekent iets: Het is 4 plus 1. De vier staat voor de wereld met zijn vier windstreken en de éen is God. De God van alle windstreken. Daarom staat vijf voor Israël, want Israël is geroepen om de naam van de Ene God in de wijde wereld hoog te houden. Abraham krijgt ook de opdracht om als teken van het verbond met God, elke pasgeborene op de achtste dag te besnijden. De besnijdenis werd oorspronkelijk toegepast als inwijdingsritueel bij een huwelijk. Maar nu is het een verbondsteken. De 8e dag is een vreemd getal. Wij tellen zeven dagen en dan beginnen we weer overnieuw. Deze achtste dag is de dag die de gewone loop van de tijd overstijgt. Op de achtste dag komt er een werkelijkheid van een hogere orde binnen. Het gewone leven wordt op de achtste dag een leven met God.
God houdt vol dat Abraham en Sarah een kind zullen krijgen. Abraham lacht bitter. De lach van een gekwelde. Hij gelooft er niet meer in.  Hij gelooft best dat God het goed bedoelt, en daarom vraagt hij of niet Ismael de bescherming van God kan krijgen. Hij vraagt God eigenlijk om hem geen valse hoop meer te geven. Hij heeft er geen zin meer in. Maar God houdt vol; ik ben die ik ben, waarom ben jij, Abraham, niet wie je moet zijn? Waarom haak je af? Waarom heb je geen vertrouwen meer en vertoon je geen lef? God zegt dat Hij niet laat varen wat Zijn hand begon. De reis is nog niet ten einde. Wie het laatst lacht, lacht het best. Sarah zal een zoon ter wereld brengen, en hij zal de naam Isaak krijgen. Jitschaak! Hij lacht! Met hem sluit God zijn verbond. En Ismael ontvangt de bescherming van God en zal ook een vader worden van een groot volk. Abraham kon het niet geloven.

Janetta Wanders: mw.wanders@gmail.com
Reageren? Ja graag
Zolang we vacant zijn bestaat de overdenking om de week uit een bijbel lezing met een uitleg op basis van ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden.
 
 
Inloopavond beleidsplan en profielen Inloopavond beleidsplan en profielen

Donderdagavond, 1 juni, was er inloopavond om het met elkaar te hebben over het beleidsplan en de opgestelde profielen. Het gesprek met enkele gemeenteleden en de vragen die werden gesteld leidt tot enkele aanscherpingen in de teksten. We gaan het hebben over een toekomstbestendig plan in plaats van toekomstgericht. Verder waren er vragen over de verhouding predikant en kerkelijk werker en hoe we denken te gaan werven. Is voldoende duidelijk wat voor soort gemeente we zijn? Welk type predikant past bij ons en is dat voldoende duidelijk? Hebben we voldoende benoemd wat onze wensen zijn? Het was fijn om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar hierin te vinden. Het is soms voor iedereen moeilijk om de juiste woorden te vinden maar samen komen we er wel. De teksten worden de komende week aangepast en zullen we later publiceren. We kunnen door met het proces.

Karin Rozendal, scriba                  
 
 
Overstapdienst

Overstapdienst
Beste jongens en meisjes van groep 8,
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De overstap naar de Middelbare school komt dichterbij. Leuk? Spannend? Allebei? In ieder geval nieuw. Na de zomer begint een periode waarin je je verder gaat ontwikkelen. Natuurlijk op school in wat je leert, maar ook groei je van kind naar jongere. Vanuit de gemeente willen wij hier met jou bij stilstaan en jou de zegen van God meegeven. Zo mag je zeker weten dat je er niet alleen voor staat.

De overstapdienst is op zondagmorgen 9 juli a.s. om 10.00 uur in de Grote kerk te Blokzijl. Op woensdagavond 14 juni om 19.00 uur is er een voorbereidingsavond. Samen gaan we de dienst vormgeven met liederen, gedichten of misschien heb je zelf ook leuke ideeën. Wil jij ook meedoen aan deze dienst en overstappen van de kinderkerk naar de jeugdkerk, meld je dan vóór woensdag 7 juni aan bij de leiding of stuur een mail naar kinderkerkblokzijl@hotmail.com. Graag ontvangen we je 06- nummer, zodat we je kunnen laten weten waar we gaan overleggen.


Groetjes kinderkerk, Ruth en Marieke (06-481 81 945)