Gemeentemorgen - droomsessie Gemeentemorgen - droomsessie
  • Zondag 26 februari 10.00 uur Grote Kerk Gemeentemorgen voor iedereen.
De droomsessies van januari zijn geweest. Dank voor alle reacties, meedenken etc. In februari hebben we nog een droomsessie in de vorm van een gemeentemorgen en wel op zondag 26 februari. Allen welkom.

 
 
Bijbellezen: Genesis 10 en 11 De toren van Babel

Bijbellezen: Genesis 10 en 11 De toren van Babel

In hoofdstuk 10 treffen we het geslachtsregister van de zonen van Noach aan. Hier staat dat de zonen van Noach vele zonen hebben gekregen en dat die zich over de aarde hebben verspreid. Opvallend is dan ook het verhaal van de Toren van Babylon. Lees dit verhaal dan ook in het licht van de ballingschap van de Israëlieten naar Babylonië. Het begint in hoofdstuk 11 al met de opmerking dat mensen in oostelijke richting vertrokken (richting Babylonië), en dat de mensen toen besloten om een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Een stad staat in de bijbel voor aards genot en je afkeren van God. Ze bouwden deze toren omdat ze hun naam willen vestigen en dan niet meer over de hele aarde verspreid zullen raken (hfdst. 11 vers 4). Een daad uit angst. Angst om het vertrouwde te moeten verlaten en dat doet ze besluiten om zelf voor God te spelen. Of, om God vast te pinnen op één plek. Als we hier de entree naar de hemel creëren, dan hoeven we niet meer op pad te gaan. Maar God laat zich niet vastzetten. God is beweging, en God is onderweg. Dus, het bouwen van die toren gaat God te ver. Hij wil niet door anderen in zijn beweging belemmerd worden. Bouwen de mensen een weg naar boven. God komt naar beneden. Hij volgt de tegengestelde route. Hij wil dat ze zich over de aarde gaan verspreiden. Dus hij sticht verwarring. De mensen verstaan elkaar niet meer. De bouwers van de stad en de toren worden verspreid over de hele aarde.

‘Zonde’ zegt een steenhouder tegen een tichelbakker.
De tichelbakker maakt met zijn armen een machteloos gebaar; ‘Kan niet verstaan’ zegt hij.

Wat zou het mooi zijn wanneer er nu een zoon onder de mensen opstond die zich niet verschanste en die Gods roepstem wilde volgen. Een mens die in geloof zijn stad wil verlaten en die, in tenten wonen en trekkend van pleisterplaats naar pleisterplaats, het onbekende tegemoet wil reizen, op hoop van zegen. De volgende keer meer. 

Janetta Wanders
Reageren? Ja graag: mw.wanders@gmail.com

NB zolang we vacant zijn zal om de twee weken een overdenking ‘Bijbellezen’ geschreven worden geïnspireerd door de uitgaves van ‘Het verhaal gaat…. ‘ van Nico ter Linden
 
 
Kerkbalans 2023 het resultaat

Kerkbalans 2023 het resultaat

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023, de stand van zaken
 
Afgelopen woensdag was de telavond van de Aktie Kerkbalans. Op dit moment hebben we € 82.307,80 toegezegd gekregen. Alle bijdragers hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Vorig jaar was de opbrengst € 82.207,80.
Onze dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die dit jaar hebben meegeholpen met de actie. Dankzij jullie inzet heeft de Actie Kerkbalans 2023 dit mooie resultaat opgeleverd.
 
Wij hebben nog niet alle enveloppen binnengekregen. Heb je de envelop van de actie Kerkbalans nog thuis liggen? Inleveren kan nog bij Christiaan Bouwknegt (Koningin Julianaweg 29, Scheerwolde) of Joke Boes (Barend Loosweg 5, Blokzijl).
Je mag ook een foto van je toezegging mailen naar admin.pgblokzijl@xs4all.nl.
 
College van kerkrentmeesters
Allaerd, Hendrik, Ad, Gert, Christiaan en Joke

Opbrengst Zending.
Het toegezegde bedrag voor de Zending 2023 is € 5740.00 .
Namens de ZWO. Commissie heel hartelijk bedankt voor Uw bijdrage.
H.Timmerman

 
 
Bericht vanuit de kerkrentmeesters

Bericht vanuit de kerkrentmeesters

Vanuit de gemeente komt regelmatig de vraag hoe het zit met de torenhoge energieprijzen, of de kerk hier ook last van ondervindt en of het wel rendabel is om de kerk warm te stoken.

Het vorige contract waar we 4 jaar van konden profiteren, is afgelopen januari verlopen. Hierdoor waren we genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuw contract. Deze hebben we, mede dankzij onze adviseur, gevonden in Gulf. Zij konden een vast contract aanbieden voor 5 jaar voor een gunstig tarief. Helaas nog niet gunstig genoeg om de hele week de thermostaat op 22 graden kunnen zetten 😉.
De huidige ketel stamt daarbij nog uit 1971 en verbruikt nu ca. 7000 m³ gas op jaarbasis. Binnenkort wordt er gekeken of de huidige ketel wellicht vervangen kan worden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Daarnaast wordt er een warmtescan uitgevoerd om te zien waar de kerk de meeste warmte verliest en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Al met al zijn we achter de schermen druk bezig om ook een kerk van morgen te zijn. Heb je hier ideeën of vragen over, neem gerust contact op met een van de kerkrentmeesters.

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
Allaerd Petter
 
 
Kinderkerk 'Wat kan ik doen om een lichtje te zijn voor een ander?'

Kinderkerk 'Wat kan ik doen om een lichtje te zijn voor een ander?'
Zondag lezen we een Bijbeltekst over licht. En over wat mensen kunnen doen om licht te laten schijnen op de plekken waar het nodig is. Matteüs 5,13-16 is onderdeel van de Bergrede. De Bergrede is een toespraak van Jezus gericht aan zijn leerlingen. De toespraak wordt Bergrede benoemt omdat er gezegd wordt dat Jezus een berg opging.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Jullie zijn het zout van deze wereld”. De leerlingen keken elkaar verbaasd aan. Wat was dat nou voor vreemde uitspraak?  Jezus ging verder: "Zout maakt dat eten lekkerder smaakt. En dat het veel langer goed blijft. Maar als zout niet meer zout smaakt, dan kan niemand er opnieuw zout van maken. Dan heb je er niets meer aan en gooi je het weg.
Jullie zijn het goede in deze wereld, Ik noem jullie het licht in de wereld. Een stad op de berg die overal bovenuit steekt ziet iedereen, je kan hem niet verstoppen. En dat willen we natuurlijk ook niet, want een stad wil je zien. Je zorgt dat het lampje licht geeft zodat iedereen bij dat licht beter kan zien. 
Zo moeten jullie een licht zijn en schijnen voor anderen. Dan kan iedereen zien dat jullie heel veel goede dingen doen. En Ik zal er zijn om jullie te helpen! Zo eer je God en maak je Hem en de mensen blij.

Werkblad voor thuis: In de bijlage van de zondagsbrief vind je een werkblad.
-Knip de lamp uit 
-Knip ook de cirkel met de stralen uit
-Knip elk lijntje van de cirkel in tot aan de middencirkel. Je doet dit zodat je de blanco stralen iets naar achteren kunt vouwen dat lijkt leuker.
-Maak een gaatje in de lamp en in de cirkel en bevestig de cirkel achter de lamp met een splitpen of  lijm de cirkel achter de andere lamp. ‘Laat je lichtje stralen!’

Tot zondag!

Leiding KinderKerk