Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle Woensdag 22 juni Ontmoetingen met Moderne Devotie in Zwolle
In het verleden hebben we een bezoek gebracht aan Nijkleaster in Jorwert. Daar werd het idee geboren om vaker een dergelijke activiteit te organiseren. Vanwege corona moest dit iedere keer uitgesteld worden, maar nu alle restricties zijn opgeheven, willen we verder gaan met waar we gebleven waren en wel met een lezing en wandeling in Zwolle over de Moderne Devotie. Wat is de Moderne Devotie?  Daarover is natuurlijk genoeg te vinden op internet, maar hieronder een kleine impressie. 
De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging geweest die grote invloed heeft gehad in ons land. De nadruk lag op een persoonlijk geloofsleven én sociale bewogenheid. De vader van deze beweging was Geert Grote ( 1340 - 1384; Deventer). Hij kritiseerde de dure kerkbouw en vond dat het geld beter gegeven kon worden aan de armen. Daarom stelde hij zijn huis in Deventer ter beschikking aan een groep vrouwen die een gemeenschapsleven wilden leiden zonder echte kloostergeloften af te leggen. De bekendste Moderne Devoot is Thomas á Kempis. Zijn boek ‘De navolging van Christus’ wordt tot op de dag van vandaag grif gelezen en is in vele talen vertaald. In Zwolle zijn er verschillende plaatsen die ons aan deze stroming doen herinneren. Ds. Hans Tissink is onze gastheer. Hij zal ons inleiden en bij de hand nemen met een wandeling door Zwolle.
Saai??? Nee, absoluut niet. Laat je verrassen en tegelijk inspireren. Ik zeg: Ga mee! Je kunt je aanmelden tot en met 20 mei!!!. Hans Tissink wil dat in verband met zijn drukke agenda graag z.s.m. weten. Zijn voorkeur gaat uit naar de avond. Maar eventueel kan het ook op de middag. Vandaar hieronder de keuze:
woensdag 22 juni 14. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle
of woensdag 22 juni 19. 30 uur ontvangst Oosterkerk Zwolle.
De kosten zijn 10 e. pp.
Aanmelden uiterlijk 20 mei!!! bij Jelle Vonk: jjvonk@hetnet.nl (voorkeur) of tel. 06 20476931
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Met  Pinksteren nemen we afscheid van diverse ambtsdrager. Gelukkig kunnen we ook melden dat nieuwe mensen toegezegd hebben om het ambt te aanvaarden. Wij zijn echt blij dat we dit al kunnen melden. Sommige andere ambtsdragers willen het stokje wel doorgeven maar niet eerder dan dat iemand anders het stokje oppakt.
Dit jaar nemen we afscheid van
 • Pieter Lok als voorzitter kerkenraad,
 • Johan van Dalen als voorzitter College van Kerkrentmeesters,
 • Theo Schuurman als voorzitter College van de Diakenen,
 • Nienke Prins als diaken.
Als ambtsdragers hebben zich kandidaat gesteld
 • Marja Dragt als voorzitter kerkenraad,
 • Allaerd Petter als voorzitter College van Kerkrentmeesters,
 • Bertiene van Oort als diaken,
 • Gerry van Duyvenvoorde-Vaartjes als wijkouderling voor wijk 4.
Bertiene en Gerry draaien al een beetje mee sinds begin dit jaar. Een enorme wissel maar wat zijn we blij dat we mensen gaan verwelkomen.
Mocht je bezwaren hebben tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van deze nieuwe mensen dan kun je je schriftelijk of per mail melden bij ondergetekende.
Voorafgaand aan Pinksteren staan we uiteraard uitgebreid stil hierbij en volgt er meer informatie in de Zondagsbrief.
Wie zitten er nog meer in de kerkenraad?
Alles is te vinden op de website (http://www.kerkblokzijl.nl/kerkenraad).

Vacatures

Bij de diaconie zijn er momenteel vacatures. Wil je meer weten over wat de diaconie doet? Klik hier.
Aan het einde van dit jaar ontstaat er ook een vacature voor wijkouderling in wijk 2. Wijk 2 is Mauritsstraat,  Pr. Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Frederik Hendrikstraat, Jan W. Frisostraat, Willem de Zwijgerstraat, Willem Lodewijkstraat, Molenwijk, Slingerpad, Boffersweidje, Zuiderstraat, Zuiderwalstraat, Zuiderkade, Vierhoek, De Zaaier
Ook is er een vacature voor jeugdouderling. Een jeugdouderling die zich specifiek gaat bezighouden met de leeftijdscategorie 16 – 20 en 20 – 25 jaar.
Onze kerkenraad bestaat uit een relatief grote groep. Vele handen maken licht werk. De kerkenraad is divers qua samenstelling en bestaat uit jong en oud en man en vrouw. Landelijk gezien voldoen wij helemaal niet aan het plaatje. Wij zijn best trots op hoe het gaat bij ons. We beseffen dat iedereen druk is en een gevulde agenda heeft. Alle beetjes helpen en realiseer je dat het ambt ook energie geeft. We helpen elkaar daar waar kan. Het ambt helpt:
 • om echts iets te doen met en voor mensen
 • met je eigen geloofsopbouw.
Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van nieuw beleid. Waar moeten we ons op concentreren? Wat moeten we loslaten en wat vooral wél doen? Het gaat om een eenvoudige agenda en geen stapels opdrachten. Maar wel: waar komt het nu op aan!
Wie weet staat er iemand aan jouw deur en vraagt of je geïnteresseerd bent. Denk er serieus over na of het wat voor je is. Slaap er een nachtje over. Je kunt aandeel hebben in de kerk van morgen! Het kan ook zo zijn dat je naar aanleiding hiervan belangstelling hebt voor één van de taken. Neem contact op met mij of één van de andere ouderlingen of diakenen. Het begint met een gesprek. 
Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)


 
 
Jeugddienst Jeugddienst
 
De andere kant op zwemmen

De andere kant op zwemmen
Twee weken geleden schreef ik over het visnet dat niet breekt als de discipelen het vis aan de andere kant van de boot in het water gooien. Maar wat als je nu terecht komt in de verkeerde school vissen. Je hoort er niet thuis. Je bent niet op de goede plek. Ze zwemmen naar een gebied waar je niet naar toe wilt. Ze doen dingen die je niet wilt. Of je voelt je niet meer veilig, dan moet je vertrekken. Op zoek naar een andere plek. Iets doen wat de anderen niet doen. Iets achterlaten wat je kent, op weg gaan naar iets onbekends. Doe het maar eens.
En toch zijn er zoveel mensen die het doen. Mensen die een andere mening hebben, een andere overtuiging. Denk aan het verzet in de 2e Wereldoorlog. Denk aan de mensen die protesteren in Rusland tegen de Russische invasie in Oekraïne. Zijn het allemaal helden die het doen? Dat weet ik niet. Ik werd getroffen door het verhaal van opa Henk wat een achterkleinzoon voordroeg tijdens de 4 mei viering. Opa Henk die voedsel naar binnen smokkelde bij een gevangenkamp van de Duitsers en briefjes mee naar buiten smokkelde. Die zich richtte op het verlichten van het leed. Hij vormde de kier van licht in de mensonterende omstandigheden. Hij richtte zich niet op het vernietigen van de vijand, maar op het verlichten van de last van de slachtoffers.
In de bijbel lezen we veel verhalen waarbij onderdrukking en slavernij voorkomen. Maar ook van leiders zoals Mozes, Jozua, Nehemia etc. Jezus was ook een leider die tijdens de onderdrukking van de Romeinen een ander geluid durfde te laten horen. Hij zwom niet mee met de school vissen zoals iedereen het van hem verwachtte. Zijn weg was anders. Hij wilde horen bij tollenaars, samaritanen, vrouwen, gehandicapten en kinderen. Dat de prijs voor die andere route hoog was, weten we. Wat we ook weten is, dat het niet ging om eigen status, aanzien of belang. Het ging om de liefde voor God en de naaste.
Hoe kan dan dat patriarch Kirrill van Moskou als geestelijk leider van de Russisch-Orthodoxe kerk een standpunt inneemt van vernietiging en haat.  En hoe komt het dan dat de wereldraad van kerken hier geen afstand van neemt. Durven die niet een andere route te kiezen en de andere kant op te zwemmen? Gezien de kritische discussie rondom deze standpunten, denk ik dat hier het visnet niet zo sterk is. Hier zou het nog wel eens kunnen scheuren. En dat terwijl we gewoon het voorbeeld van opa Henk kunnen volgen; heb elkaar lief. Ook al zal opa Henk boos zijn geweest op wat er gebeurde, was hij zo wijs om zich te richten op de liefde. De kier van Licht.
Janetta Wanders
Reageren? Ja graag: mw.wanders@gmail.com

 
 
Uitnodiging Jeugddienst 22 mei a.s. Uitnodiging Jeugddienst 22 mei a.s.
Kom je ook naar de Jeugddienst in de Grote Kerk van Blokzijl op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur?
Het thema is: ‘Van U is de toekomst’.
De dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door jongeren en leiding van de Jeugdkerk en ds. Jelle Vonk.

Deze dienst hebben we speciale aandacht voor de vluchtelingen uit Oekraïne. We willen elkaar graag ontmoeten en voor de kinderen zijn er ‘Hollandse’ spelletjes samen met de kinderen van de KinderKerk. Voor meer informatie kunt u mailen naar marjadragt@hotmail.com

Groeten van de jongeren en leiding van de Jeugdkerk te Blokzijl en omgeving.

 
 
Maak kennis en voel je thuis Maak kennis en voel je thuis
We stellen ons huis open; ruim en gastvrij met een open oecumenische houding en met inzet voor de gehele samenleving.
lees meer »
 
Vacatures Vacatures
Bij de diaconie zijn er momenteel vacatures. Wil je meer weten over wat de diaconie doet? Klik hier.

Aan het einde van dit jaar ontstaat er ook een vacature voor wijkouderling in wijk 2. Wijk 2 is Mauritsstraat,  Pr. Willem Alexanderstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Frederik Hendrikstraat, Jan W. Frisostraat, Willem de Zwijgerstraat, Willem Lodewijkstraat, Molenwijk, Slingerpad, Boffersweidje, Zuiderstraat, Zuiderwalstraat, Zuiderkade, Vierhoek, De Zaaier

Ook is er een vacature voor jeugdouderling. Een jeugdouderling die zich specifiek gaat bezighouden met de leeftijdscategorie 16 – 20 en 20 – 25 jaar.
Meer informatie over deze vacatures is te vinden op www.kerkblokzijl.nl/vrijwilligers.

Onze kerkenraad bestaat uit een relatief grote groep. Vele handen maken licht werk. De kerkenraad is divers qua samenstelling en bestaat uit jong en oud en man en vrouw. Landelijk gezien voldoen wij helemaal niet aan het plaatje. Wij zijn best trots op hoe het gaat bij ons. We beseffen dat iedereen druk is en een gevulde agenda heeft. Alle beetjes helpen en realiseer je dat het ambt ook energie geeft. We helpen elkaar daar waar kan. Het ambt helpt:
 • om echts iets te doen met en voor mensen
 • met je eigen geloofsopbouw.
Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van nieuw beleid. Waar moeten we ons op concentreren? Wat moeten we loslaten en wat vooral wél doen? Het gaat om een eenvoudige agenda en geen stapels opdrachten. Maar wel: waar komt het nu op aan!
Wie weet staat er iemand aan jouw deur en vraagt of je geïnteresseerd bent. Denk er serieus over na of het wat voor je is. Slaap er een nachtje over. Je kunt aandeel hebben in de kerk van morgen! Het kan ook zo zijn dat je naar aanleiding hiervan belangstelling hebt voor één van de taken. Neem contact op met mij of één van de andere ouderlingen of diakenen. Het begint met een gesprek. 

Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)
 
 
Wegwijs in Theologie Wegwijs in Theologie
Een grondige verdieping in het christelijk geloof biedt de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze driejarige theologische cursus zijn € 250,- per lesjaar van 65 lesuren. Eerste lesavond dinsdag 13 september 2022.

Belangstellenden mogen op 24 mei gratis meelopen met de cursus om te proeven of ze die ook zouden willen volgen. Op het rooster staat van 19.30-20.35 uur ‘hermeneutiek’ (met welke bril kun je kijken naar geloof en theologie), docent Johanna Tanja, en van 20.55 tot 22.00 uur kerkgeschiedenis (de kerk in Oekraïne), docent Theo van Staalduine. U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom moet u zich voor 22 mei opgeven via kjcoenen@gmail.com. De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.
U kunt ook een informatieavond bezoeken op 14 juni en 30 augustus, aanvang 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk.
 
Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer informatie: www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland. De cursus TVG is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.tvg-algemeen.nl.
 
 
 
Hoe Russisch is de Oekraiensche kerk

Hoe Russisch is de Oekraiensche kerk
Door: Theo van Staalduine, predikant te Nijbroek

Ik kreeg de vraag of ik de religieuze verhoudingen tussen de kerk van Oekraïne en die van Rusland wil toelichten. Dan gaat het om meer dan kerkgeschiedenis. Kerk en staat zijn in Oost-Europa altijd nauw met elkaar verbonden geweest en de koers van een kerk is ook afhankelijk van wat er in de ‘gewone geschiedenis’ gebeurt. De patriarch van Moskou, Kirill, beweert wel het gezag te hebben over de Oekraïense kerk, maar als het Russische leger je land kapot maakt en duizenden Oekraïense burgers doodt, dan is het heel begrijpelijk dat Oekraïense gelovigen geen boodschap hebben aan patriarch Kirill. Maar heeft Moskou een punt?
 
lees meer »