Wat gebeurde er de afgelopen week... Wat gebeurde er de afgelopen week...
Zondag 9 februari was er dienst in de Grote Kerk en ook was er Jeugdkerk in de Waaier.

Dinsdag 11 februari was er Catechese in de Waaier.

Woensdag 12 februari was er filosofie in de consistorie om 20.00 uur.

Donderdag 13 februari kwam de kerkenraad bijeen om 20.00 uur in de consistorie.

Vrijdag 14 februari kwam de voorbereidingsgroep dodenherdenking 04 mei bijeen in de Doopsgezinde kerk.
 
terug