Wat gebeurde er de afgelopen week... Wat gebeurde er de afgelopen week...
Zondag 2 februari vierden we samen met basisschool de Schutsluis de eredienst. De juffen en de kinderen hadden filmpjes gemaakt, vakantiefoto’s meegenomen, deden een toneelstukje en zongen mooie liederen. Het thema was `Op reis` en dat deden we aan de hand van de reis die Noach maakte.

Maandagavond 3 februari was er de telavond van de `Actie Kerkbalans`. En werden de enveloppen binnengebracht, geopend en geteld.

Dinsdagmorgen 4 februari kwam de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers bij elkaar in de consistorie. De werkgemeenschap komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar om met elkaar regionale en landelijke kerkelijke zaken te bespreken, alsook om elkaar te inspireren en te ondersteunen in het werk.

Woensdagavond 5 februari vergaderde het moderamen om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden.
 
terug