Wat gebeurde er de afgelopen week... Wat gebeurde er de afgelopen week...
Zondag 12 januari
Ds Jelle Vonk ging voor in de dienst in Scheerwolde. De 1e zondag na Epifanie staat altijd in het teken van de doop van Jezus en onze eigen doop. In de overdenking stonden we stil bij de zin van het leven. Fokke Obbema (journalist Volkskrant) kreeg in 2017 een hartstilstand. Hij overleefde het en sindsdien achtervolgt hem die vraag. Hij nodigde anderen uit om samen met hem op zoek te gaan naar een antwoord op deze vraag. De respons was overweldigend. Zeer veel mensen zijn op zoek naar een antwoord op die vraag en naar een manier om een zinvol leven te leiden. Vinden wij die in het feit dat wij gedoopt zijn? Een leven te leiden in de Geest van Jezus?

Dinsdagavond 14 januari
De diaconie vergaderde.

Donderdagavond 16 januari
De kerkenraad vergaderde.

Vrijdagmiddag 17 januari
Onze huisartsen Jan Scholten en Willy van Dijk namen afscheid. Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en jullie inzet voor de gemeenschap van Blokzijl e.o.!
Tevens wensen wij onze nieuwe huisartsen Marieke Reinders - de Haan en Liane Santing veel zegen bij hun werk!
terug