Vrijwilligers kerkbalans 2024 Vrijwilligers kerkbalans 2024

De voorbereiding op de actie Kerkbalans 2024 is in volle gang. Als kerk zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die deze actie oplevert. Jaarlijks gaat er een groep vrijwilligers op pad om de Kerkbalans-enveloppen te bezorgen én weer op te halen. Een aantal vrijwilligers doet dit al jaren. Daarover zijn wij zeer verheugd. 

Wij hopen dat we ook in 2024 mogen rekenen op deze vrijwilligers. Natuurlijk is er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vrijwilligers! Ziet u voor uzelf een taak binnen de actie Kerkbalans weggelegd? Schroom niet en neem contact op met Joke Boes (0527 291 296). Bent u, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat uw taak als vrijwilliger te vervullen? Neem dan ook contact op met Joke Boes.
De actie loopt van 13 t/m 27 januari. Uw aan- of afmelding ontvangen we graag vóór de aanstaande kerstdagen.
 

College van Kerkrentmeesters 

terug