Verslag van Jeugddienst Verslag van Jeugddienst
Midden in coronatijd, op zondag 17 mei om 10.00 uur, was de online Jeugddienst in de Grote Kerk van Blokzijl. De dienst was voorbereid en werd uitgevoerd door de jongeren en leiding van de Jeugdkerk en ds. Jelle Vonk. Het thema was: ‘Een goed verhaal’. In deze dienst wilden we als jongeren van de Protestantse Kerk Blokzijl en omgeving ons verhaal vertellen: Waar hebben we afgelopen jaar onze aandacht voor gehad en wat heeft ons geraakt?
 
 
Tijdens de startzondag in september 2019 zijn we begonnen met een ‘escaperoom’ over Petrus in de gevan­genis. Tijdens de jeugddienst stelden wij ons zelf de vraag of wij in deze corona-tijd ook in een soort gevan­genis zitten? Alles is heel anders nu in deze tijd en daar gaat het nummer ’17-miljoen mensen’ van Davina en Snelle over. Met muziek kunnen we als jongeren vaak goed uiting geven aan gevoelens.

De bemoediging ging over ‘samen de dag starten en elkaar begroeten’, waarna dominee Jelle Vonk ons groette. We staken de kaars aan met de woorden dat ‘we beseffen dat één gebaar soms meer zegt dan al onze woorden bij elkaar’.
Na het gebed over ons eigen levensverhaal, en Bijbelverhalen die ons raken omdat we ons hierin kunnen herkennen, keken en luisterden we naar Gers Pardoel met het nummer ‘Ik neem je mee’, waarin we een levensverhaal op een grappige manier zagen.


We lazen uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’  Mattheüs 5: 38-48 Dat is het bekende stuk over hoe je moet reageren als jou onrecht wordt aangedaan: “de klap op je ene wang en geef hem je andere wang, en hou ook van je vijanden…”. Daarna zagen we een kort filmpje van zes situaties die we tijdens de Jeugdkerk in januari hadden opgenomen. Hierin lieten we zien wat het effect op een medemens kan zijn van één enkel woord.

Daarna konden we luisteren naar de overdenking door ds. Jelle Vonk.


De collecte van deze online-dienst ging naar Rwanda. Door middel van een filmpje zagen de moeilijke leefsituatie van de mensen daar.
Na het dankgebed en de voorbeden sloten we af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Het slotlied was het nummer ‘Blauwe dag’ van Suzan & Freek.

Na de zegen werd iedereen bedankt voor zijn of haar medewerking. Ondanks de corona-tijd is het ons toch gelukt om een mooie jeugddienst op te zetten, en samen te beleven. Zo mogen we er met een goed gevoel op terug mogen kijken.

Marja Dragt

 
terug