Verheugt U Verheugt U
Zondag wordt gelezen Exodus 7, 8 - 25. Egypte wordt door de eerste plagen getroffen. Je bent geneigd om je te spiegelen aan dit verhaal. Ook wij worden geplaagd. Maar de plagen die op Egypte neerdalen staan voor een hoger doel: het gaat om de bevrijding van Gods volk. Het verhaal van Exodus is één grote metafoor van loslaten, bevrijding, een nieuwe bestemming vinden. Dat is een barre tocht. Een tocht met veel bloed, zware inspanning, zweet en tranen. Een tocht door de woestijn. Moeilijk om daarover te roepen: Verheugt u. Corona is ook een plaag die over ons komt. Maar ik ga absoluut niet beweren dat die van hogerhand komt, laat staan dat ik mij er over verheug dat er dankzij dit virus zoveel mooie initiatieven ontstaan. Ik had dit virus liever niet gehad. De prijs is daarvoor te hoog en het verdriet te groot. Maar wat ik wel denk: we kunnen het blijkbaar wel! Zorgzaam voor elkaar zijn, solidariteit, verbinding zoeken!, opoffering, eendracht in plaats van tweedracht zaaien (zie Wilders en Baudet). Kortom: mens zijn! Als de tijd van bloed, zweet en tranen straks achter de rug is en als de zware inspanning tot de winst leidt dat we meer naar elkaar toe zijn gegroeid, dan is dat iets waarover we ons mogen verheugen. In ieder geval laten we nu zien dat we dat nog niet verleerd zijn. We kunnen het omdat we het willen. Dus: verantwoordelijkheid nemen,  volhouden opdat wij straks, ondanks alle pijn en verdriet, ons weer mogen en kunnen verheugen!

 

Ds. Jelle Vonk

`Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.`
Lied 916:1
 
terug