Vanuit de Kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad
Donderdagavond (red 11 november)  had de kerkenraad vergadering. Het viel gelijk met Sint Maarten en daarom waren we niet voltallig. Het was rond 20.00 uur nog een gezellig drukte op straat. De vergadering pakken we wat anders aan en we proberen ook met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan in de eerste helft van de vergadering. We leren elkaar beter kennen en begrijpen. Dit komt onze samenwerking ten goede en het helpt ons hopelijk ook om de dingen die we doen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Wat hadden we graag 28 november vanaf 9.00 uur een Vroege Vogel Bijeenkomst willen doen en met de gehele gemeente de tijd genomen om in gesprek te gaan. Deze bijeenkomst zou het start moment zijn van meerdere bijeenkomsten. Gezien de ontwikkelingen rond corona lijkt het ons geen goed idee en gaat deze bijeenkomst niet door. Erg jammer maar…… wanneer het weer kan gaan we dit zeker oppakken. Het programma hiervoor ligt klaar. We hebben geduld.
In de tweede helft van de avond hebben we het gehad over de voorbereidingen laatste zondag kerkelijk jaar, Advent en Kerst, deadline kopij Onderweg 24 november en allerhande zaken. De brokactie rondom de startzondag heeft maar liefst € 300 opgebracht. Geweldige opbrengst waarvoor dank. De opbrengst is bestemd voor een presenteerzuil. Fijn dat deze presenteerzuil er nu kan komen.
Zoals vorige week al was aangegeven, blijven we de 1,5 meter handhaven. Ook in De Wielewaal zal dit het geval zijn. Verder doen we nog geen aanpassingen. Zorg goed voor jezelf en een ander.
Uitbreiding Kerkenraad
Verder zijn we blij dat we de kerkenraad kunnen uitbreiden met een nieuwe wijkouderling en diaken. Bertiene van Oort wordt diaken en Gerrie Vaartjes wordt wijkouderling. De bevestigingsdienst zal zijn op zondag 16 januari 2022. Binnenkort stellen we Bertiene en Gerrie voor via de Zondagsbrief en Onderweg. .  
In toerbeurt wordt de avond afgesloten met een gedicht, verhaal, gebed of iets anders. Gisteravond was het mijn beurt. Ik had een paar regels van een gedicht gevonden van een Amerikaanse predikant Reinhold Niebuhr. Het gedicht is geschreven in 1943 en zijn de eerste regels van het ‘Gebed van kalmte’. Het grappige is dat je deze regels op allerlei plekken kunt aantreffen. Ik trof het aan in een boek over productiviteit.
God, geef me de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen;
de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen;
en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te kunnen maken.
Reinhold Niebuhr

Het zijn ingewikkelde tijden. Het is voor niemand eenvoudig. Zit je ergens mee? Wil je wat kwijt? Neem gerust contact op met ds. Jelle Vonk (predikant), scriba of andere leden van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Karin Rozendal , scriba (pgb4@xs4all.nl, 06 233 27 236)
 

 
terug