Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad
Afgelopen donderdagavond, 10 juni, was er sinds lange tijd weer een bijeenkomst. De laatste vergadering was oktober 2020 en deden we in de Grote Kerk om maar een beetje op afstand van elkaar te blijven. Al met al verre van ideaal. Donderdagavond was het goed toeven in de tuin van Erik Ploer. Het werd geen formele vergadering. Eerst maar ’s even bijpraten. We gingen in kleine groepjes uiteen om de volgende vragen te beantwoorden:
  • Genade; welke uitleg geef jij aan dit woord? Dit woord komt voort uit de visienota ‘Van U is de toekomst’. De site van de protestantse kerk meldt er het volgende over. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. Geen alledaags woord. En een ieder geeft een andere uitleg aan het woord genade. We zien het als een uitdaging om hier invulling aan te geven.
  • Wat willen we behouden van het afgelopen jaar? En wat juist niet? 
In veel opzichten was het vernieuwend. We hebben geprobeerd om zichtbaar te zijn binnen maar ook buiten de gemeente. Dit willen we vooral vasthouden. We willen een eigentijdse gemeente zijn met ruimte voor iedereen en dit was ook vooral te merken aan de mogelijkheid om mee te werken aan een dienst. Het was wel eens wat veel voor de liturgiecommissie. Tips kwamen aan alle kanten binnen. Vorige week is er voor het eerst Kliederkerk geweest. Het leuke is wel dat het diensten werden van ons allemaal. In communicatie en ook acties zoals voor de Voedselbank proberen we er te zijn voor de kerkelijke gemeente maar ook vooral daarbuiten. We willen geen drempels. Vanuit de maatschappij is er aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Dan ben je bij ons toch aan het juiste adres?  Zoals we deze avond met elkaar van gedachten hebben gewisseld, zo hopen we dit ook met de startzondag in september in een veel grotere groep te kunnen doen.

Karin Rozendal, scriba
Pgb4@xs4all.nl, 06 233 27 236


 
terug