Terugblik school kerkdienst Terugblik school kerkdienst
Wat was het een heerlijke en rumoerige dienst. Van mij mag het elke zondag! Het thema was naar aanleiding van de kinderboekenweek: Dromen over wat je later worden wil. Maar belangrijker nog, en wat meester Peter zo mooi aanhaalde,  belangrijker is wie je als mens wilt zijn. Daar is veel aandacht voor op school. Prachtig! In de kerk dromen we ook: over vrede en gerechtigheid, over God en over Jezus, over onszelf. We zagen en hoorden een leerkracht vertellen over haar passie voor haar werk. Kinderen deden mee aan het gebed en lazen de Schriftlezing voor. Er werd gezongen en gedanst. En na afloop koffie, thee, limonade en cake. Het was een en al vrolijkheid en plezier. Mooi om zo met elkaar als gemeente van Jezus bij elkaar te zijn. Iedereen die voor en achter de schermen aan deze dienst heeft meegewerkt: hartelijk bedankt!


 
terug