Terugblik op avond voor doopouders

Terugblik op avond voor doopouders
Woensdagavond 13 oktober jl. kwamen we in de consistorie bij elkaar. Als gemeente hebben wij doopouders beloofd hen bij te staan bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. Om deze belofte niet bij mooie woorden te laten, hadden we Liesbeth Winters - Jonas uitgenodigd om ons daarbij te ondersteunen. Ik durf namens de aanwezigen te zeggen dat we een prachtige en inspirerende avond hebben gehad. We spraken met elkaar over onze vroegste herinneringen die wij zelf hebben m.b.t. tot het geloof. Wat heb je meegekregen van je ouders, van school, uit de kerk? Wat voor gevoelens had je daarbij? Met name die gevoelens zijn niet onbelangrijk, want ook kinderen hebben gevoelens bij het aansteken van een kaarsje, of het vieren van kerstfeest of als ze een verhaal horen uit de bijbel. En door die gevoelens met elkaar te delen kunnen kinderen van hun ouders leren, maar ouders óók van hun kinderen! Je leert met- en van elkaar. Ook spraken we over waarden. Een waarde is iets dat je van waarde vindt en dat je als een kostbaar geschenk wilt doorgeven aan je kinderen. Bijvoorbeeld: liefde, eerlijkheid, vertrouwen, moed, creativiteit, geduld, respect enz. enz. Deze waarden zijn niet specifiek christelijk, eerder algemeen. Maar je komt ze ook tegen in de bijbelse verhalen. Zo kunnen waarden een aanknopingspunt worden voor gesprek. Ook al duurt zo’n praatje met je kinderen maar een paar minuten.
In totaal zullen er nog twee avonden volgen. De eerstvolgende zal zijn op 24 november. Kon je de eerste keer niet of ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om je aan te sluiten. Houd de zondagsbrief in de gaten.

 
terug