Tekst 'When love was King'- Gregory Porter Tekst 'When love was King'- Gregory Porter
In de kerkdienst van 14 augustus werd het lied van Gregory Porter, 'When love was King' ten gehore gebracht. Helaas ontbrak de ondertiteling. Hierbij alsnog de (vrije) vertaling van dit lied:

 When love was king – Gregory Porter

Er was eens een koninkrijk, ver ver weg.
Liefde was de regel van de dag.
Niets meer niets minder, dan het beste te willen voor je vriend.
En er is nog zoveel meer dat ik zou kunnen vertellen
Om de hardste harten zachter te maken.
Dit is het verhaal van toen liefde koning was, weet je nog?
Ik herinner me dat liefde koning was;
Hij regeerde het land met zijn vuist ontvouwd
Met open armen voor de wereld
Hij zou eerst aan hongerige kinderen denken
Om hun leven te verbeteren
Toen liefde koning was redde hij zielen verloren in de zee
Hij zou de smeekbede horen van de drijvenden
Hij zou een lijn gooien voordat ze zouden zinken
En gaf de dorstigen te drinken
Hij zei tegen de zachtmoedigen dat ze het moesten proberen
Om het zwaard te gebruiken om de leugen te verslaan
Dat koning zijn is voor de zwakken
Toen liefde koning was
Ik bid de Heer om woorden die we zoeken
Hij toonde respect voor iedereen,
ongeacht hun huid of clan
Naast hem stond zijn machtige koningin
gelijk in kracht, wijs en scherp
Hij kwam op voor de achtergestelden
En al zijn rijkdom heeft hij nagelaten
aan de mensen die hebben gewerkt zonder winst te maken
Zodat ze zich zijn heerschappij zouden herinneren
Dus doe ook mee en  zoek een plaats
direct naast deze machtige stralende troon
Toen liefde koning was. 
terug